UKNF zaprasza na seminarium CEDUR dotyczące pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów

Webinarium CEDUR pt. „Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego na przykładzie postępowań przed Sądem Polubownym przy KNF oraz postępowania prowadzonego przez Rzecznika Finansowego. Specyfika postępowań, rozwiązania instytucjonalne, korzyści dla stron postępowań” odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 roku.

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli podmiotów sektora finansowego, w szczególności pełnomocników profesjonalnych oraz pracowników działów prawnych i compliance.

Celem webinarium jest przybliżenie przedstawicielom podmiotów sektora finansowego zasad oraz aspektów cywilnoprawnych rozstrzygania sporów na drodze pozasądowej na przykładzie postępowań prowadzonych przez Sąd Polubowny przy KNF oraz przez Rzecznika Finansowego.

Więcej informacji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest w poniższym odnośniku:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=73737&p_id=18

Webinarium odbędzie się z udziałem przedstawiciela Biura Rzecznika Finansowego w charakterze prelegenta.

Udostępnij artykuł:
« powrót