UKNF: Dane miesięczne sektora bankowego

Z danych opublikowanych przez UKNF wynika, że na koniec lipca 2020 r. działalność prowadziło: 533 banków spółdzielczych, 30 banków komercyjnych, 34 oddziały instytucji kredytowych.

Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec lipca 2020 r. wyniósł 4,4 mld zł i był niższy o 4,7 mld zł (-51,9% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec lipca 2019 r. Jednocześnie wynik miesięczny w lipcu 2020 r. wyniósł 1,0 mld zł i był wyższy od wyniku z czerwca 2020 r. o 1,1 mld zł.

Szersza informacja w tym zakresie znajduje się tutaj

Udostępnij artykuł:
« powrót