Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment S.A. to część europejskiej grupy finansowej Union Investment z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku i obecnie zarządza ponad 200 funduszami, w których aktywa przekroczyły już 140 mld euro. Produkty Union Investment dostępne są w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, we Francji, na Węgrzech, w Japonii i Hongkongu.

Union Investment TFI S.A. działa w Polsce od 1995 roku – początkowo jako Korona TFI SA. Union Investment TFI S.A. zarządza subfunduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, skupionymi pod parasolem UniFunduszeFIO oraz specjalistycznym funduszem do zarządzania wolnymi środkami firm UniWIBIDSFIO, jednym z najlepszych w swojej kategorii.

Mając na uwadze potrzeby i preferencje klientów, Banki Spółdzielcze, po dogłębnej analizie polskiego rynku kapitałowego, wybrały z oferty Union Investment TFI S.A. produkty o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału, czasu i ryzyka.

Strona www partnera