Szkolenie on-line: Zmiany w regulacjach dotyczących outsourcingu w działalności banków spółdzielczych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Zmiany w regulacjach dotyczących outsourcingu w działalności banków spółdzielczych”, które odbędzie się w dniu 17 października 2023r. w godzinach 10-14. Podczas szkolenia Prowadzący przedstawią najważniejsze zmiany w zakresie outsourcingu bankowego wprowadzone przez ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Spotkanie z Prowadzącymi będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie prezentuje najistotniejsze zmiany dotyczące outsourcingu bankowego przewidziane w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, nazywaną potocznie „warzywniakiem”. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi outsourcingu bankowego oraz omówione zostaną m.in. relacje zachodzące pomiędzy przepisami prawa bankowego a stanowiskami organów nadzoru wyrażonymi w tym zakresie m.in. w Wytycznych EUNB dot. outsourcingu oraz Komunikacie UKNF z 23 stycznia 2020 roku dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej (tzw. „Komunikat Chmurowy”). Szkolenie poświęcone zostanie również zmianom przepisów regulujących powierzanie czynności w ramach podoutsourcingu oraz tworzenia tzw. wielopoziomowego łańcucha outsourcingowego w zakresie powierzania czynności podmiotom trzecim. Omówienie zmian obejmuje także kwestie odpowiedzialności partnera outsourcingowego wobec banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy outsourcingowej. Ponadto w ramach szkolenia przedstawione zostaną zmiany dotyczące outsourcingu czynności podwykonawcom spoza EOG.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Członków zarządów, rad nadzorczych oraz pracowników banków spółdzielczych, odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych czynności przez podwykonawców.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do zagadnień outsourcingu bankowego - relacja z wytycznymi EBA i komunikatem chmurowym UKNF.

2. Outsourcing łańcuchowy (podoutsourcing).

3. Odpowiedzialność partnera outsourcingowego wobec banku.

4. Outsourcing zagraniczny poza EOG.

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Prof. UEK dr hab. Jan Byrski - specjalizuje się w przepisach dotyczących funkcjonowania sektora bankowego i płatniczego w Polsce, aspektach prawnej ochrony informacji oraz prawa innowacji finansowych (FinTech). Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń, Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego oraz Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Członek zespołów roboczych przy UKNF  ds. rozwoju innowacji finansowych oraz uczestnik prac parlamentarnych nad przepisami sektorowymi. Autor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego oraz FinTech. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Profesor uczelni w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dr Michał Synowiec – ekspert z zakresu prawa innowacji finansowych (FinTech) oraz regulacyjnych aspektów działalności instytucji finansowych. Specjalizuje się we wspieraniu instytucji finansowych w postępowaniach przed organami nadzoru, dostosowywaniu działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych oraz wdrażaniu procedur wewnętrznych w tych instytucjach. Prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej. Autor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa usług płatniczych. Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 12 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót