Szkolenie on-line: Zastosowanie rachunku powierniczego i rachunku escrow w finansowaniu nieruchomości

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Zastosowanie rachunku powierniczego i rachunku escrow w finansowaniu nieruchomości”, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie prezentuje w sposób przekrojowy najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem rachunku powierniczego i rozwiązań alternatywnych w postaci rachunku escrow oraz depozytu notarialnego w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych typu asset deal i share deal Podczas szkolenia omawiana jest też nowa ustawa deweloperską. Omówienie skupia się  na nowych rozwiązaniach dotyczących m.in. zakresu ustawy, szczegółowej kontroli procesu budowy przez bank oraz nowych obowiązków banków związanych z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym. Podczas szkolenia omawiane są także kwestie niejasnych i wciąż kontrowersyjnych obszarów w nowej ustawie deweloperskiej oraz zagadnienia restrukturyzacji i upadłości deweloperów i postępowania wobec środków zgromadzonych na danym typie rachunku powierniczego.

SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:

Pracowników służb sprzedaży kredytów, pracowników odpowiedzialnych za ocenę ryzyka projektów deweloperskich oraz relacjami z deweloperami i inwestorami na rynku nieruchomości, a także członków zarządu banków spółdzielczych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie czynności powierniczych i rachunku powierniczego:

1.1 Rachunek powierniczy w rozumieniu prawa bankowego.

2. Alternatywne rozwiązania wobec rachunku powierniczego:

2.1 Rachunek escrow.

2.2 Depozyt notarialny.

2.3 Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym.

3. Wykorzystanie rachunku escrow do  transakcji zakupu nieruchomości  (asset deal) lub akcji bądź udziałów spółki mającej nieruchomości. Kształt umowy rachunku escrow:

4. Nowa ustawa deweloperska – wprowadzone zmiany.

5. Mieszkaniowy rachunek powierniczy w nowej ustawie deweloperskiej:

5.1 Rodzaje rachunków powierniczych.

5.2 Kształt umowy rachunku powierniczego i jej czas trwania.

5.3 Obowiązki banków związane z rachunkiem powierniczym. Kontrola budowy.

5.4 Wypowiedzenie umowy rachunku powierniczego.

5.5 Funkcjonowanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

6. Restrukturyzacja i upadłość deweloperów. Rola środków zgromadzonych na rachunku powierniczym.

7. Obszary kontrowersyjne/niejasne w nowej ustawie deweloperskiej.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Krzysztof Czerkas - były członek Zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za ryzyko i księgowość funduszy. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. W latach 1992-2013 wieloletni pracownik sektora bankowego (banki PBK S.A i BRE Bank Hipoteczny S.A) odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację kredytów, ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego). W BRE Banku Hipotecznym S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A) współtworzył zasady finansowania deweloperów mieszkaniowych. W latach 2009-2012 był członkiem Zarządu BRE Banku Hipotecznego odpowiedzialnym za obszar ryzyka.

-----------------

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 199 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 299 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5 stycznia 2024 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót