Szkolenie on-line: Zarządzanie ryzykiem prawnym w banku

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Zarządzanie ryzykiem prawnym w banku”, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2023 r. w godzinach 09:00 – 13:00. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Uczestnik dowie się jak należy rozumieć ryzyko prawne i jakie są jego cechy odróżniające od szeroko rozumianego ryzyka braku zgodności i ryzyka operacyjnego. Pozna typowe czynniki i zdarzenia ryzyka prawnego, systemowy i procesowy wymiar zarządzania tym ryzykiem w bankach oraz poszczególne fazy tego procesu.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Szkolenie jest adresowane do Członków Zarządu banków, kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za kwestie prawne, zapewnienie zgodności, ale może być też interesujące dla osób zajmujących się produktami bankowymi i specjalistów od ryzyka operacyjnego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. CO TO JEST RYZYKO PRAWNE?

a) istniejące definicje,

b) ryzyko prawne a ryzyko operacyjne, braku zgodności, conduct risk,

c) czynniki i zdarzenia ryzyka prawnego,

d) projekt definicji ryzyka prawnego w CRR,

2. SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:

a) elementy systemu,

b) model trzech poziomów obrony przed ryzykiem.

3. PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM:

a) identyfikacja i ocena,

b) monitorowanie i kontrola,

c) raportowanie,

d) strategie postepowania z ryzykiem prawnym.

4. DYSKUSJA.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Agnieszka Modras – jest radcą prawnym. Przez kilkanaście lat pracowała w dużych kancelariach prawniczych, a od 2015 r. jest menedżerem zespołów prawnych w firmach z sektora finansowego (Bank Pocztowy S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, PayPo sp. z o.o.). Prowadzi także kancelarię radcy prawnego Lexpert Agnieszka Modras oraz jest niezależnym członkiem rad nadzorczych. W 2022 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. W maju ukaże się książka jej autorstwa pt. „Zarządzanie ryzykiem prawnym w bankowości”.

 

--------------------------------------------------

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 21 kwietnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót