Szkolenie on-line: Zakres obowiązków analityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prawidłowe rozwiązanie sprawy

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkoleniem on-line „Zakres obowiązków analityka przeciwdziałania praniu pieniędzy i prawidłowe rozwiązanie sprawy”, które odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r. w godzinach 10:00 – 13:15. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w sektorze bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych. Uczestnicy dowiedzą się, jak identyfikować, monitorować i raportować transakcje podejrzane, a także jak efektywnie wdrażać procedury AML zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Szkolenie obejmuje także praktyczne aspekty identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, ocenę ryzyka AML oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego.

SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:

Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do AML: znaczenie i podstawowe obowiązki analityka AML, rola AML w strukturze organizacyjnej banku, identyfikacja i ocena ryzyka AML.

2. Procedura identyfikacji transakcji podejrzanych w trybie online, post monitoringu oraz w cyklicznej analizie ryzyka z uwzględnieniem roli analityka AML.

3. Procedury identyfikacji klienta, w tym klienta w transakcji okazjonalnej i beneficjenta rzeczywistego: metody, narzędzia, praktyczne przypadki.

4. Prawidłowa analiza materiału dowodowego: dowody bezpośredni i poszlakowe, hierarchia źródeł dowodowych, analiza transakcji i przedstawianie związku przyczynowo-skutkowego w narratywie inwestygacji.

5. Sesja Q&A.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Robert Pakla - doktor nauk prawnych, z sektorem AML związany od 2016 r. W trakcie swojej kariery pracował w krajowych i międzynarodowych instytucjach obowiązanych (m.in. Alior Bank, CitiBank, Grupa ING, Grupa Global Primex), także podmiotach wspierających instytucje obowiązane w zakresie doradztwa, usług edukacyjnych lub usług też technologicznych (Kancelaria Graś i Wspólnicy, Prestige Conference, Kyndryl). Swoje zainteresowania skupia na wpływie nowych technologii na proces AML, a także stosunku zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych w procesach AML oraz transgranicznych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy.

-----------------

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 marca 2024 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót