Szkolenie on-line: Ryzyko ESG w działalności banku spółdzielczego

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Ryzyko ESG w działalności banku spółdzielczego”, które odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. w godzinach 10:00 – 13:30. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • zapoznają się z mechanizmami wpływu czynników ESG na ryzyka działalności bankowej,  
  • zdobędą wiedzę o najlepszych praktykach zarządzania ryzykiem ESG oraz oczekiwaniach nadzorczych w tym zakresie,   
  • przeanalizują różnice pomiędzy skalą zagrożenia ryzykiem ESG w bankach komercyjnych i bankach spółdzielczych.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • Pracowników pionu ryzyka oraz compliance,
  • członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  • pracowników zajmujących się komunikacją/marketingiem.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. CSR a ESG:

   1.1. Zmiana klimatu – podstawowe informacje i Paryskie Porozumienie Klimatyczne.

   1.2. Społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny.

   1.3. Ryzyko klimatyczne.

2. Ryzyko klimatyczne a tradycyjne ryzyka bankowe:

   2.1. Cechy ryzyka klimatycznego a tradycyjnych ryzyk bankowych.

   2.2. Ryzyko kredytowe.

   2.3. Ryzyko rynkowe i operacyjne.

3. Czy „zielony” bank jest rzeczywiście „zielony”?

   3.1. Wytyczne EBA dotyczące udzielania i monitorowania kredytów.

   3.2. Taksonomia zielonych finansów.

   3.3. Ryzyko greenwashingu.

4. Ryzyko ESG a oczekiwania nadzoru:

   4.1. Oczekiwania KNF względem zarządzania ryzykiem ESG.

   4.2. Plan działań EBA na najbliższe lata oraz ESG w CRR3.

   4.3. Zmiana klimatu a oczekiwania względem członków zarządu i rad nadzorczych.

5. Ryzyko ESG - banki spółdzielcze a banki komercyjne S.A.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Łukasz Kurowski - adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach zarządzania bankiem spółdzielczym SGH. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowym w obszarach związanych z nadzorem makroostrożnościowym oraz ryzykiem ESG. W 2022 r. został laureatem prestiżowego stypendium START przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych. W lutym 2023 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie Islandzkim z zakresu wpływu zmiany klimatu na sektor bankowy. Autor i współautor ponad 20 publikacji dotyczących stabilności finansowej, edukacji finansowej, polityki pieniężnej oraz ryzyka klimatycznego. 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 199 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 299 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 września br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót