Szkolenie on-line: Restrukturyzacja zadłużenia w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Restrukturyzacja zadłużenia w banku spółdzielczym”, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2022 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącymi będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie pokazuje podstawowe sposoby restrukturyzacji finansowej oparte o dwustronne porozumienia z wierzycielami oraz o rozwiązania przewidziane przez Prawo Restrukturyzacyjne. Szkolenie pokazuje również zasady przygotowania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem programu restrukturyzacji.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników zespołów ryzyka kredytowego oraz zespołów restrukturyzacji i windykacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji. Restrukturyzacja bilateralna a postępowania restrukturyzacyjne w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego. Zalety korzystania z Prawa Restrukturyzacyjnego. 

2. Formy i przebieg restrukturyzacji bilateralnych przedsiębiorców i osób fizycznych. Rozmowy z ZUS i US. 

3. Ramowy kształt ugody bilateralnej pomiędzy bankiem a klientem.

4. Cele postępowań restrukturyzacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo Restrukturyzacyjne. 

5. Dostępność postępowań restrukturyzacyjnych i podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez dłużników banków. 

6. Przesłanki odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. 

7. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. 

8. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i ich przebieg.

9. Pozycja różnych rodzajów wierzycieli i dłużnika w poszczególnych postępowaniach restrukturyzacyjnych.

10. Instytucje postępowania restrukturyzacyjnego: Nadzorca układu, Nadzorca sądowy, Zarządca, Rada wierzycieli, Zgromadzenie wierzycieli.

11. COVID-19 a działania restrukturyzacyjne.

12. Rola programu restrukturyzacji w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ocena programu restrukturyzacji przez bank.

13. Charakterystyka układu w postępowaniu restrukturyzacyjnych. Formy układu. Układ częściowy. 

14. Sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

15. Zakończenie i umorzenie postępowań restrukturyzacyjnych.

16. Pozycja banku w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

17. Wnioski z przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych. Doświadczenia z wdrażania ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z lat 2016-2018. 

18. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Barbara Teisseyre - obecnie Dyrektor Departamentu Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Odpowiada między innymi za uczestnictwo Funduszu jako wierzyciela w postępowaniach upadłościowych wobec banków i skok-ów. Jest pełnomocnikiem Funduszu w Radach Wierzycieli.

Krzysztof Czerkas - były członek Zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za ryzyko i księgowość funduszy. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. W latach 1992-2013 wieloletni pracownik sektora bankowego (banki PBK S.A i BRE Bank Hipoteczny S.A) odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację kredytów, ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego). W BRE Banku Hipotecznym S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A) współtworzył zasady finansowania deweloperów mieszkaniowych. W latach 2009-2012 był członkiem Zarządu BRE Banku Hipotecznego odpowiedzialnym za obszar ryzyka.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 czerwca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót