Szkolenie on-line: Rekomendacja Z w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Kancelarią Maruta Wachta organizuje szkolenie on-line pt.: „Rekomendacja Z w banku spółdzielczym”, które odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. w godzinach 10:00 – 13:00. Aby odbyć szkolenie potrzebne jest stabilne łącze internetowe (nie jest wymagana instalacja jakiejkolwiek aplikacji). Spotkanie z prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów wdrażania ładu wewnętrznego w banku spółdzielczym, takich jak: 

 • system regulacji wewnętrznych w banku,
 • podział zadań i odpowiedzialności,
 • wymagane procedury,
 • podejście do zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym.

Do kogo skierowane jest szkolenie:  

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do członków zespołów prawnych/compliance, w bankach spółdzielczych.  

Program szkolenia:

1. Rekomendacja Z – informacje ogólne:

 • struktura Rekomendacji,
 • kluczowe obszary objęte Rekomendacją,
 • wdrożenie Rekomendacji a zasada proporcjonalności,
 • role i odpowiedzialności.

2. Regulacje wewnętrzne.

 • Jak zapewnić spójność systemu regulacji wewnętrznych? 
 • Jakie są typowe błędy w procesie wdrażania procedur?
 • Jak skutecznie komunikować zmiany?
 • Szczegółowe omówienie wybranych procedur wymaganych Rekomendacją.

3. Zarządzanie ryzykiem.

 • Jakie zmiany wprowadza Rekomendacja Z?
 • Co powinna zawierać dokumentacja zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym?
 • Na czym polega model „linii obrony” przed ryzykiem?
 • Jakie zadania realizuje komórka ds. ryzyka?

4. Pytania

 

Szkolenie poprowadzi:

Małgorzata Kurowska

Radca prawny, counsel Kancelarii Maruta Wachta. Ekspert i koordynator projektów dot. ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii/IT. Doradza m.in. klientom z branży energetycznej i handlu detalicznego w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Prowadzi projekty w zakresie wdrożenia systemu zarządzania zgodnością. Prowadziła także projekty wdrożenia RODO zarówno na rzecz spółek polskich, jak i w ramach wdrożeń międzynarodowych. Posiada także doświadczenie w zakresie bieżącego wsparcia administratorów bezpieczeństwa informacji i Inspektorów Ochrony Danych w podmiotach korporacyjnych. Na rzecz klienta Kancelarii, pełni funkcję Compliance Officera. Prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania zgodnością oraz ochrony danych osobowych. Posiada certyfikat CIPP/E.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 400 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 marca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót