Szkolenie on-line: Praktyczne aspekty monitorowania transakcji

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Praktyczne aspekty monitorowania transakcji”, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. w godzinach 10:00 – 13:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Pokazanie praktycznej strony działań instytucji obowiązanej (Banku Spółdzielczego) w wypełnianiu ustawowego obowiązku bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z klientem. Omówione zostaną kwestie związane z posiadaniem przez instytucję informacji o kliencie, jego profilowaniu i wpływie posiadanych danych na możliwości spełnienia wymogów regulatora w zakresie monitorowania relacji z  klientem. Szkolenie będzie też nakierowane na pokazanie przykładów nietypowych zachowań klientów, red flag, które powinny być brane pod uwagę i przeanalizowane przez Bank pod kątem ewentualnych podejrzeń, że działania klienta noszą znamiona prania pieniędzy. 

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników sektora bankowości spółdzielczej z departamentów AML/Compliance.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Charakterystyka środków bezpieczeństwa finansowego.

2. Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych na tle innych środków bezpieczeństwa finansowego.

3. Ocena stosunków gospodarczych a bieżące ich monitorowanie.

4. Działania przewidziane w ramach monitorowania stosunków gospodarczy klienta.

5. Brak możliwości bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych. Konsekwencje.

6. Monitorowanie stosunków gospodarczych (transakcji) a wzmożone i uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego.

7. Przykłady transakcji atypowych.

8. Monitoring transakcji a przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML.

9. Działania podejmowane przez instytucję obowiązaną w przypadku transakcji niezgodnych z profilem klienta.

10. Monitoring stosunków gospodarczych a odpowiedzialność instytucji obowiązanej.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Elwira Patsiotos - Senior Expert w ING Bank Śląski S.A. Ekspert i praktyk z ponad 18-letnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Wieloletni pracownik Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów (Polska Jednostka Analityki Finansowej). Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, a następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej. 

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 grudnia br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót