Szkolenie on-line: Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – znowelizowana procedura z silną ochroną dłużników

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Postępowanie o zatwierdzenie układu 2.0 – znowelizowana procedura z silną ochroną dłużników”, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. w godzinach 09:30 – 14:45. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Prawo restrukturyzacyjne oferuje cztery różne procedury dedykowane dłużnikom, których sytuacja ekonomiczna uniemożliwia terminową realizację zobowiązań. Wśród tych procedur, obecnie najpopularniejszym jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Procedura ta, istotnie zmieniona nowelizacją, pozwala dłużnikowi skorzystać z silnej ochrony przed egzekucją oraz wypowiedzeniem umów kluczowych dla prowadzonej przez niego działalności. Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie całego przebiegu postępowania o zatwierdzenie układu. Szczegółowo omówione zostaną najważniejsze etapy procedury. W toku szkolenia, prelegent podzieli się praktyczną wiedzą, opisując najważniejsze instrumenty ochrony interesów wierzycieli restrukturyzowanego dłużnika. Uczestnicy nabędą również wiedzę dotyczącą skutków, jakie dla wierzycieli niesie wdrożenie procedury o zatwierdzenie układu. W czasie szkolenia prelegent będzie odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników zespołów ryzyka kredytowego oraz zespołów restrukturyzacji i windykacji.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. 4 postępowania restrukturyzacyjne.
2. Postępowanie o zatwierdzenie układu po nowelizacji – geneza, cel zmian.
3. Timeline procedury.
4. Umowa z doradcą restrukturyzacyjnym.
5. Ustalenie dnia układowego:
a. Wierzytelności objęte i nieobjęte układem.

b. Czym jest dzień układowy?

c. Co dla wierzyciela oznacza dzień układowy?

6. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego:
a. Fakultatywność.
b. Dokumenty sporządzane przed obwieszczeniem.
c. Specjalna ochrona wynikająca z obwieszczenia.
d. Uchylenie skutków obwieszczenia.
7. Akta sprawy w KRZ:
a. Co w nich będzie?
b. Jak uzyskać do nich dostęp?
8. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych:
a. Elementy spisów
b. Co w sytuacji, gdy jako wierzyciel nie jestem umieszczony w spisach?
c. Wysokość przysługującej mi wierzytelności jest inna, aniżeli wskazano w spisach – co dalej?
9. Propozycje układowe.
10. Głosowanie wierzycieli nad układem
a. Tryb głosowania w PZU.
b. Jak zagłosować?
c. Przyjęcie układu – wymagane większości.
d. Zgłoszenie przez wierzycieli zastrzeżeń z art. 216 ust. 2 p.r.
e. Wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu.
f. Rozpatrzenie wniosku przez sąd.
11. Etap wykonywania układu przez dłużnika.
12. Statystyki.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Bartosz Sierakowski - starszy partner, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz postępowaniu cywilnym. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Brał udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. W Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy kieruje pracami zespołu ds. postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań egzekucyjnych.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 czerwca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. 

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót