Szkolenie on-line: Polityka wynagrodzeń w banku spółdzielczym

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Polityka wynagrodzeń w banku spółdzielczym”, które odbędzie się w dniu 11 października 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Przybliżenie zagadnień związanych z wyzwaniami rynku pracy oraz wymogami prawnymi w obszarze niedyskryminacyjnej polityki wynagradzania pracowników podmiotów sektora bankowego, prezentacja rozwiązań oraz rekomendacji w tym obszarze.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Menadżerów średniego i wyższego szczebla oraz pracowników działów kadrowych i HR.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Uwarunkowania formalno-prawne.

2. Kształtowanie strategii i polityki wynagradzania – uwarunkowania i obowiązki pracodawcy, kultura firmy.

3. Elementy nowoczesnej, świadomej i antydyskryminacyjnej polityki wynagradzania – jako podstawy strategii HR.

4. Model Total Rewards – trendy i zmiany w podejściu do kształtowania polityki wynagradzania, nowe podejście do indywidualnych oczekiwań i potrzeb pracownika.

5. Wartościowanie stanowisk pracy – zasady i korzyści, ograniczanie ryzyka dyskryminacji płacowej.

6. Identyfikacja osób kluczowych – zasady wynagradzania.

7. Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne i wyzwania stojące przed pracodawcami w obszarze HR.

8. Przegląd struktury zatrudnienia oraz poziomów wynagrodzeń – statystyki.

9. Wnioski.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Małgorzata Korsakowska-Słowik - ekonomistka, absolwentka SGH (studia podyplomowe Finanse i Bankowość, studia doktoranckie Zarządzania i Finansów SGH) z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w bankach komercyjnych, w tym w obszarze HR, ryzyka, strategii restrukturyzacyjnych; aktualnie uczestniczy w projektach w zakresie restrukturyzacji podmiotów rynku bankowego.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 199 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 299 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót