Szkolenie on-line: Polityka szkoleniowa [wzór polityki] i planowanie sukcesji w banku

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Polityka szkoleniowa [wzór polityki] i planowanie sukcesji w banku”, które odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. w godzinach 10:00 – 14:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z opracowywaniem i realizacją polityki szkoleniowej w Banku, zgodnej ze strategią i planami rozwoju Banku. Umiejętność identyfikowania osób pełniących funkcje kluczowe, budowania planów sukcesji w powiązaniu z długofalową polityką szkoleniową następców osób pełniących kluczowe funkcje w Banku – sukcesorów.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Menedżerów wszystkich obszarów odpowiedzialnych za rozwijanie kompetencji podległych pracowników oraz sukcesję, menedżerów liniowych, pracowników obszaru HR odpowiedzialnych za realizację polityki szkoleniowej i plany sukcesji w Banku Spółdzielczym.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Otoczenie formalno-prawne dot. szkoleń:

a) przepisy krajowe,

b) przepisy unijne.

2. Polityka szkoleniowa:

a) cele polityki szkoleniowej,

b) identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych – wzór ankiety,

c) planowanie i organizowanie szkoleń,

d) pomiar stopnia realizacji celów szkolenia.

3. Polityka szkoleniowa - wzór:

a) elementy polityki,

b) zapisy umowne.

4.  Planowanie sukcesji:

a) istota sukcesji,

b) zasady i kryteria identyfikowania funkcji kluczowych,

c) etapy procesu planowania sukcesji,

d) wdrażanie planowania sukcesji,

e) korzyści z planowania sukcesji i ryzyka braku planów.

5. Wnioski/podsumowanie.

 

----------------------------------------------------------------

SZKOLENIE POPROWADZI:

Małgorzata Korsakowska-Słowik - ekonomistka, absolwentka SGH (studia podyplomowe Finanse i Bankowość, studia doktoranckie Zarządzania i Finansów SGH) z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowiskach zarządczych w bankach komercyjnych, w tym w obszarze HR, ryzyka, strategii restrukturyzacyjnych; aktualnie uczestniczy w projektach w zakresie restrukturyzacji podmiotów rynku bankowego.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 199 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 349 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 marca 2024 r. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót