I termin szkolenia on-line: Podatek odroczony – warsztaty 2023

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych we współpracy z Centrum Edukacji PKF, wchodzącego w skład firmy audytorskiej PKF Consult organizuje I termin szkolenia on-line „Podatek odroczony – warsztaty 2023”, które odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

UWAGA!!! OTWORZYLIŚMY II TERMIN SZKOLENIA, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA BR.

ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZAKŁADCE "SZKOLENIA" -->PODZAKŁADCE "KALENDARZ SZKOLEŃ" --> DATA 30 LISTOPADA BR.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu omówienie istoty podatku odroczonego oraz technika jego kalkulacji z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Omówiona zostanie szczegółowo metoda prawidłowej kalkulacji podatku odroczonego, jego elementy, technika uzgodnienia oraz zaprezentowane zostaną przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad kalkulacji poszczególnych pozycji podatku odroczonego.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników banków spółdzielczych i zrzeszających zajmujących się sporządzaniem sprawozdań finansowych, w tym kalkulacji podatku odroczonego. Dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zakres i definicje:

a) stosowanie podatku odroczonego: omówienie definicji i zakresu, cel stosowania,

b) różnica między podatkiem dochodowym bieżącym i odroczonym,

c) kalkulacja podatku odroczonego - pełna metoda bilansowa,

d) wartość bilansowa a podatkowa aktywów i zobowiązań,

e) różnice przejściowe a różnice czasowe i trwałe.

2. Kalkulacja i ujęcie rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady praktyczne uzgodnień.

3. Wycena rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

a) prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym,

b) sposób ujęcia aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego,

c) kompensowanie aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

5. Ujawnienia i uzgodnienia w informacji dodatkowej, analiza i uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej.

6. Najczęstsze błędy przy wyliczaniu podatku odroczonego.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Agnieszka Królak - biegły Rewident nr 11655. Praktyk w bankowości z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w rachunkowości, magister ekonomii o specjalizacji ekonomika bankowości i ubezpieczeń, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW.  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, controllingu, wdrożeń, podatków i zarządzania, przez ponad dwadzieścia lat piastowała stanowiska głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz członka zarządu spółek sektora finansowego, w tym banków. Biegły rewident badający sprawozdania finansowe banków, w tym banków spółdzielczych. Posiada uprawnienia ACCA.  

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników. 

UWAGA!!! OTWORZYLIŚMY II TERMIN SZKOLENIA, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 LISTOPADA BR.

ZAPISY NA II TERMIN SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZAKŁADCE "SZKOLENIA" -->PODZAKŁADCE "KALENDARZ SZKOLEŃ" --> DATA 30 LISTOPADA BR.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót