Szkolenie on-line: Ocena sytuacji finansowej samorządu w kontekście wysokich stóp procentowych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Ocena sytuacji finansowej samorządu w kontekście wysokich stóp procentowych”, które odbędzie się w dniu 1 marca 2024 r. w godzinach 09:30 – 15:00. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie

CEL SZKOLENIA:

Omówienie kluczowych zagadnień z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego samorządów:

  • Jak poruszać się w sprawozdaniach finansowych JST?
  • Jak czytać WPF również „między wierszami”?
  • Wpływ podwyżek stóp procentowych na sytuację JST.
  • Ujemna nadwyżka operacyjna w WPF – czy należy się jej obawiać?
  • W jaki sposób finansować JST – przegląd instrumentów.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Członków zespołów ryzyka kredytowego, opiekunów JST, a także osób nadzorujących ryzyko kredytowe i sprzedaż.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Struktura sprawozdań finansowych JST:

a. dochody RB27S,

b. wydatki RB28S,

c. zobowiązania RBZ,

d. nadwyżka i finansowanie RBNDS,

e. poręczenia RBZPG.

2. Wymogi ustawowe wobec JST w zakresie obsługi zobowiązań finansowych.

3. Zadady sporządzania wieloletnich prognoz finansowych:

a. omówienie poszczególnych pozycji WPF, w tym powiązania między sprawozdaniami a WPF

b. formuły kontrolne,

c. bufor wskaźnika nadwyżki operacyjnej z art. 243 Ustawy o finansach publicznych,

d. na co zwracać uwagę podczas analizy WPF – studium przypadku,

e. restrukturyzacja JST – studium przypadku,

f. wpływ podwyżek stóp procentowych na ustawowe wskaźniki,

g. analiza nadwyżki operacyjnej - plan a wykonanie dlaczego tak jest?

4. Instrumenty finansowanie JST – omówienie:

a. kredyt,

b. obligacje, w tym obligacje przychodowe,

c. pożyczki,

d. subrogacja,

e. finansowanie kapitałowe,

f. poręczenia,

g. powierzenie zadań własnych JST.

5. Analiza wybranego przez uczestników Sarzorządu/Samorządów – omówienie.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Wojciech J. Konat - absolwent Szkoły Głównej Handlowej, od 25 lat związany jest ze światem finansów. Najpierw jako pracownik nadzoru bankowego odpowiedzialny za ocenę banków i budowę systemu oceny finansowej banków, potem wieloletni pracownik sektora bankowego m.in. – koordynator przygotowania programu naprawczego jednego z największych banków w Polsce, kierownik projektów: wdrożenia nowej umowy kapitałowej, wyznaczania kapitału ekonomicznego, cen transferowych, optymalizacji ryzyka operacyjnego, a następnie jako wiceprezes towarzystwa funduszy inwestycyjnych współtwórca pierwszego funduszu samorządowego w Polsce. 

Z sektorem samorządowym związany od 2010 roku. Od 2013 udziałowiec grupy Dekada, która od 23 lat wspiera samorządy i spółki komunalne. Przeprowadził osobiście wiele transakcji finansowania (ponad 1 mld zł), w tym bardzo ciekawych alternatywnych dla zwykłych emisji obligacji czy kredytów bankowych rozwiązań kapitałowych. Jako jedyny przedstawiciel spółek doradczych został zaproszony do wystąpienia na Gali XX-lecia powiatów w Polsce. 

Wojciech szkolił pracowników bankowych w Warszawskim Instytucie Bankowości działającym przy Związku Banków Polskich, a także skarbników z ramienia Związku Powiatów Polskich. Jest autorem wielu publikacji w tym współautorem książki Kryzysy bankowe. Jego szerokie doświadczenie wykorzystywano również zapraszając go do rad nadzorczych spółek giełdowych i Skarbu Państwa. 

-----------------

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 lutego br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót