Szkolenie on-line: Ocena ekonomiczno-finansowa banku spółdzielczego

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Ocena ekonomiczno-finansowa banku spółdzielczego”, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. w godzinach 09:00 – 14:30. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banku, w tym: 

  • najważniejszych zasad i metod oceny kondycji finansowej banków,
  • standardów budowy podstawowych sprawozdań finansowych.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Członków rad nadzorczych banków, zarządu banku, kadry zarządzającej oraz pracowników odpowiedzialnych za analizę i ocenę kondycji banku a także pracowników komórek ds. zarządzania aktywami i pasywami (ALM) oraz audytu.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej banku - wprowadzenie.

2. Prezentacja i analiza budowy podstawowych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat).

3. Analiza sytuacji finansowej (analiza ilościowa) - studia przypadków:

- analiza pozioma (dynamiki) sprawozdań finansowych,

- analiza pionowa (struktury) sprawozdań finansowych,

- wskaźniki finansowe banku (wskaźniki efektywności, wypłacalności, płynności oraz jakości należności).

4. Analiza czynników niemierzalnych (analiza jakościowa).

5. Analiza podstawowych czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na aktualną kondycję finansową banków.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Agnieszka K. Nowak - adiunkt w Katedrze Systemu Finansowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1995 roku związana z instytucjami finansowymi, na kierowniczych stanowiskach oraz jako członek rady nadzorczej, specjalizuje się w obszarze ryzyka finansowego i operacyjnego, adekwatności kapitałowej oraz controllingu.

W pracy naukowej zajmuje się bankowością i finansami. Prowadzi zajęcia i seminaria na studiach licencjackich, dyplomowych, podyplomowych. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz staży polskich i zagranicznych. Autorka publikacji (m.in. z zakresu ryzyka, controllingu i rachunku efektywności w instytucjach finansowych, edukacji i świadomości finansowej oraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Od ponad dwudziestu lat współpracuje z agencjami szkoleniowymi.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 249 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 września br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót