Szkolenie on-line: Klauzule abuzywne w działalności banku spółdzielczego

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line „Klauzule abuzywne w działalności banku spółdzielczego”, które odbędzie się w dniu 20 marca 2024 r. w godzinach 10:00 – 15:00. Spotkanie z Prowadzącą będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie stanu prawnego i aktualnych problemów praktycznych w zakresie niedozwolonych postanowień w umowach bankowych, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów polskich oraz TSUE.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

Pracowników działów: prawnych, compliance, produktowych oraz obsługi klienta.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Przedmiot oceny: postanowienie wzorca umowy zawartej z konsumentem.

2. Krąg klientów banku chronionych przepisami o klauzulach abuzywnych.

3. Klauzula abuzywna – czyli jaka? Ogólne kryteria uznania postanowienia za niedozwolone w świetle dyrektywy 93/13, Kodeksu cywilnego i orzecznictwa TSUE.

4. Które postanowienia nie podlegają ocenie abuzywności?

5. Moment miarodajny dla oceny abuzywności postanowienia.

6. Niedozwolone postanowienie umowne a praktyka jego stosowania; klauzule abuzywne a praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

7. Tryby uznawania postanowień umownych za niedozwolone (abstrakcyjna i incydentalna kontrola wzorca umowy).

8. Rodzaje decyzji Prezesa UOKiK w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

9. Rola sądu i rola konsumenta – w świetle orzeczeń TSUE i SN.

10. Skutki uznania postanowienia za abuzywne w kontroli abstrakcyjnej i incydentalnej; co dalej z umową?

11. Brak związania konsumenta niedozwolonym postanowieniem umowy a sankcja kredytu darmowego.

12. Przykłady klauzul uznanych za abuzywne:

  • w umowach o kredyt konsumencki,
  • w umowach rachunków bankowych,
  • występujących w różnych rodzajach umów bankowych.

13. Pytania i dyskusja.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dr Dominika Rogoń - radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie; doktor nauk prawnych (UJ); od wielu lat specjalizuje się w bieżącej obsłudze banków, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych z sektora fintech; posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów branżowych. Prelegentka Kongresów Prawa Bankowego i Informacji oraz Kongresów Kredytu Konsumenckiego organizowanych przez Związek Banków Polskich. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, konsumenckiego i cywilnego, a także ponad 400 odpowiedzi na pytania problemowe Użytkowników Serwisu Lex Banki (Wydawnictwo Wolters Kluwer). Kancelaria Radcy Prawnego dr Dominika Rogoń oferuje bieżące doradztwo z zakresu prawa bankowego prywatnego i prawa konsumenckiego zarówno na odległość, jak i w siedzibie Banku (Kraków i okolice).

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15 marca br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót