Szkolenie on-line: Finansowanie nieruchomości komercyjnych i deweloperów mieszkaniowych

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie on-line "Finansowanie nieruchomości komercyjnych i deweloperów mieszkaniowych", które odbędzie się w dniu 13 października 2023 r. w godzinach 09:00 – 15:30. Spotkanie z Prowadzącym będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Warunki techniczne i tryb udostępnienia będzie przekazany uczestnikom po zapisaniu się na szkolenie.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie pokazuje w przekrojowy sposób metody finansowania nieruchomości komercyjnych i deweloperów mieszkaniowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną m.in. regulacje bankowe odnoszące się do rynku nieruchomości w Polsce, podstawowe typy transakcji na rynku nieruchomości, a także kryteria oceny różnych projektów nieruchomościowych przez banki spółdzielcze.

SZKOLENIE SKIEROWANIE JEST DO:

Pracowników Departamentów Klienta Korporacyjnego i Ryzyka Kredytowego, Audytu Wewnętrznego i Compliance.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Pojęcie nieruchomości komercyjnej.
2. Podstawowe instrumenty finansujące nieruchomości komercyjne w Polsce.
3. Regulacje bankowe odnoszące się do rynku nieruchomości w Polsce (Normy Bazylejskie , Prawo bankowe, Rekomendacja S i inne ). 
4. Podstawowe typy transakcji na rynku nieruchomości. Pojęcie share deal i asset deal 
5. Kryteria oceny różnych projektów nieruchomościowych przez banki (budowa nieruchomości, refinansowanie nieruchomości, zakupy nieruchomości, zakupy akcji i udziały spółek celowych posiadających nieruchomości, deweloperzy mieszkaniowi – budowa mieszkań i domów na sprzedaż, na wynajem oraz zakupy gruntu)
6. Finansowanie "project finance" a finansowanie corporate finance w finansowaniu nieruchomości komercyjnych. Wpływ ostatnich zmian w prawie na stosowanie metody „project finance”. 
7. Rodzaje kredytów finansujących różne typy transakcji w obszarze nieruchomości.
8. Ustalanie warunków kredytowania w poszczególnych typach projektów nieruchomościowych – pakiet zabezpieczeń, klauzule ochronne i finansowane, rozliczenia transakcji. 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Krzysztof Czerkas - były członek Zarządu Skarbiec TFI odpowiedzialny za ryzyko i księgowość funduszy. Licencjonowany syndyk/doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. W latach 1992-2013 wieloletni pracownik sektora bankowego (banki PBK S.A i BRE Bank Hipoteczny S.A) odpowiedzialny m.in. za restrukturyzację kredytów, ocenę ryzyka kredytowego i operacyjnego). W BRE Banku Hipotecznym S.A (obecnie mBank Hipoteczny S.A) współtworzył zasady finansowania deweloperów mieszkaniowych. W latach 2009-2012 był członkiem Zarządu BRE Banku Hipotecznego odpowiedzialnym za obszar ryzyka.

-----------------

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 199 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 399 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, udostępnienie uczestnikowi linka z instrukcją logowania do platformy, na której odbędzie się szkolenie, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 października br. lub wyczerpania dostępnych miejsc.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

WAŻNE! Prawidłowe zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z otrzymaniem automatycznego maila zwrotnego na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.

 

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Udostępnij artykuł:
« powrót