Szkolenie "Praktyczne aspekty wdrożenia w bankach spółdzielczych zmiany ustawy EUROFATCA"

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych organizuje szkolenie pt. "Praktyczne aspekty wdrożenia w bankach spółdzielczych zmiany ustawy EUROFATCA", które odbędzie się w dniu 10 września br. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 przy ul. Ogrodowej 58 w Warszawie.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez Panią mec. Katarzynę Marczyńską.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw dokonuje zmian w zakresie zasad odbierania oświadczeń od posiadaczy rachunków dla potrzeb CRS oraz zobowiązuje banki do ponownej weryfikacji – do końca 2019 roku istniejących rachunków i rachunków nowych z okresu przejściowego. Ustawa wprowadza także dodatkowy obowiązek  raportowania.

Celem szkolenia jest zapoznanie się ze zmianami i terminami ich wprowadzenia oraz praktyczne przygotowanie się banków spółdzielczych do ich wdrożenia, z uwzględnieniem dotychczas wykonanych działań na rzecz ustalenia rezydencji podatkowej klientów banków.

Szkolenie dedykowane jest dla zarządów, dyrektorów oddziałów, pracowników obsługi prawnej i informatycznej oraz audytu banków spółdzielczych.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 299 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 599 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. W przypadku uczestnictwa w szkoleniu trzech lub więcej osób z jednego Banku koszt udziału w szkoleniu wynosi 259 zł netto/os + VAT dla Członków KZBS oraz 499 zł netto/os + VAT dla pozostałych uczestników. Koszt szkolenia obejmuje rezerwację miejsca dla uczestnika, certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 września br. Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału posiadają Członkowie KZBS. Na podstawie wypełnionego formularza zostanie wystawiona faktura VAT.

UWAGA! W przypadku rezerwacji parkingu podziemnego, którego koszt wynosi 40 zł brutto za dzień, prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w rubrykę DODATKOWE UWAGI nr rejestracyjny samochodu.

Szkolenie odbędzie się tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby uczestników.


Pliki do pobrania

Zapisz się na szkolenie:

Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość uczestniczenia w szkoleniu.

Niniejszym oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: Czytaj więcej

 1. administratorem moich danych osobowych jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Boya – Żeleńskiego 6/22-23, 00-621 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127435, NIP 5251535221, Regon 630536603.
 2. przysługuje mi prawo do:
  1. uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przenoszenia danych czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
   • Telefoniczny, za pośrednictwem Biura KZBS pod numerem tel.: (022) 875 30 30.
   • W formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej sekretariat@kzbs.org;
  2. wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych Państwa dotyczących narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych;
  3. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w celach związanych z organizowaniem szkoleń, konferencji, warsztatów przez KZBS;
  4. dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
 3. dane osobowe przechowywane są przez okres wymagany regulacjami wewnętrznymi Krajowego Związku Banków Spółdzielczych dotyczący zasad przechowywania dokumentacji i retencji danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody.
 4. przekazywanie danych osobowych przeze mnie ma charakter dobrowolny
Udostępnij artykuł:
« powrót