Szkolenie KZBS: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w zakresie informacji finansowych – FINREP

Tytuł szkolenia: EBA – wprowadzenie do raportowania nadzorczego 3.0 w zakresie informacji finansowych – FINREP

Kiedy: 10 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 13:15

Gdzie: on-line (w formie interaktywnej z możliwością zadawania pytań)

Prowadząca: Anna Kalinowska

ZGŁOSZENIA: do 9 marca

Cel szkolenia: 

Przedstawienie wytycznych EBA dot. zakresu wynikającego z wdrożenia taksonomii ITS 3.0 w zakresie raportowania nadzorczego. W ramach wprowadzenia zostaną zasygnalizowane podstawowe zasady dot. raportowania wraz z zakresem dot. FINREP natomiast w kolejnych cyklach będą przedstawiane pozostałe formaty raportów. tj. raportowanie COREP, raportowanie dot. dużych ekspozycji wraz z odniesieniem do kluczowych formatów raportowych.

Do kogo skierowane jest szkolenie:  

  • Członkowie Zarządu nadzorujący jednostki odpowiedzialne za finanse oraz raportowanie,
  • pracownicy banków odpowiedzialnych za raportowanie zewnętrzne,
  • pracownicy jednostek audytu wewnętrznego.

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo pod linkiem: https://www.kzbs.pl/II-termin-szkolenia-on-line-EBA---wprowadzenie-do-raportowania-nadzorczego-3-0-w-zakresie-informacji-finansowych---FINREP.html

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót