Czerwiec z bankiem spółdzielczym

Święto Spółdzielczości Bankowej okazją do promowania sektora banków spółdzielczych

Święto Spółdzielczości Bankowej jest inicjatywą środowisk banków spółdzielczych z całej Polski, powstałą z inspiracji KZBS i kontynuowaną nieprzerwanie od 1997 roku. Obchody tego wydarzenia mają na celu upowszechnianie spółdzielczości bankowej w przestrzeniach lokalnych, promowanie wartości spółdzielczych i umacnianie jedności banków spółdzielczych. Celem nie mniej istotnym jest również popularyzowanie wiedzy ekonomicznej i tej o spółdzielczej formie prowadzenia działalności bankowej w środowiskach szkolnych i społeczności lokalnej. Święto Spółdzielczości Bankowej obchodzone jest w czerwcu.

Formuła wydarzenia zmieniała się na przestrzeni lat:

  • W roku 2014 Święto Spółdzielczości Bankowej organizowane było lokalnie przez poszczególne banki spółdzielcze – dla własnych środowisk na terenie całego kraju oraz przez KZBS, w Warszawie, w formie uroczystości centralnej.
  • Od roku 2020 ze względu na pandemię Święto Spółdzielczości Bankowej jest realizowane w formule online jako CZERWIEC Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM. Tematy podejmowane w ramach wydarzenia to m.in. udział banków spółdzielczych w programach pomocowych dla MŚP, wsparcie finansowe ekologicznego biznesu, edukacja ekologiczna, zrównoważone finansowanie, bankowanie online oraz cyberbezpieczeństwo,

Zapraszamy do lektury wywiadu z prezes zarządu KZBS Krystyną Majerczyk-Żabówką na temat Święta Spółdzielczości Bankowej (plik do pobrania poniżej).

 


Pliki do pobrania