Strategia SGB na czterech silnych filarach

„Otwieramy przyszłość” to nazwa strategii Spółdzielczej Grupy Bankowej na lata 2021-2024, przyjętej dziś przez Zgromadzenie Prezesów SGB. 

Ten fundamentalny dla zrzeszenia banków spółdzielczych dokument precyzuje najbardziej istotne cele, które stoją przed Grupą i przedstawia warunki ich wykonania oraz filary, na jakich opierać się będzie działalność i rozwój SGB w najbliższych latach.

Od 2019 roku Spółdzielcza Grupa Bankowa mobilnie przyspiesza – konsekwentnie inicjuje i realizuje w sprawnym tempie projekty, które zmieniają kształt i wizerunek polskiej bankowości spółdzielczej. Przyjęta właśnie strategia „Otwieramy przyszłość” to spójny program przeobrażeń. Ich głównym motywem jest umocnienie roli Banków Spółdzielczych SGB jako nowoczesnego oraz solidnego partnera finansowego, który wspiera lokalne społeczności w realizacji ich celów, marzeń i aspiracji.

– Mamy ambicję być w grupie najnowocześniejszych technologicznie banków w Polsce, których siłą stanie się wspólne działanie, biznesowa elastyczność i bliskie, przyjazne relacje z lokalnymi społecznościami, głównym środowiskiem naszego działania – mówił podczas prezentacji założeń strategii Mirosław Skiba, prezes Zarządu SGB-Banku SA.Otwieramy przyszłość dla bankowości spółdzielczej, która stanie się prawdziwą alternatywą dla banków komercyjnych, w pełni wykorzystując nowe technologie, dużą sieć swoich placówek i oddziałów, bezpośrednie kontakty z klientami, narodowy kapitał i poczucie lokalnego patriotyzmu. Jeszcze dwa lata temu uznałbym to za bardzo odległe marzenia, ale dziś wiem, że nakreśliliśmy sobie cel absolutnie realny.

Cztery filary strategii SGB

Działania Spółdzielczej Grupy Bankowej w latach 2021-2024, określone w strategii „Otwieramy Przyszłość”, opierają się na czterech głównych filarach wzrostu.

DOBRO KLIENTA to pierwszy z nich. Postawienie interesu klientów w centrum uwagi SGB wyraźnie wyznacza kierunek rozwoju Grupy. Jest on definiowany przez dostępność do wielu atrakcyjnych produktów. To zaawansowana aplikacja mobilna z użytecznymi funkcjami czy otwarta i przyjazna bankowość internetowa. Usługi dopasowane są do różnych grup klientów. W planach SGB znajdują się m.in.: atrakcyjne formy współpracy z rynkiem młodych konsumentów, kredyty studenckie, oferty ubezpieczeń i dedykowane doradztwo.

Zainteresowaniem Banków Spółdzielczych SGB cieszyć się będzie nie tylko rynek klientów detalicznych, ale także sektor przedsiębiorstw rolnych i rolnictwa indywidualnego, segment jednostek samorządu terytorialnego, sektor nieruchomości oraz mikro, małe i średnie firmy. Ta segmentacja pozwoli na precyzyjne dopasowanie ofert do potrzeb i aspiracji klientów. SGB planuje między innymi wzmocnić swoją ofertę leasingu AGRO, kontynuować współpracę z samorządami i oferować im zaawansowane produkty transakcyjne, stworzyć dobre warunki współpracy finansowej z deweloperami, udostępnić swoją aplikację przedsiębiorcom oraz wzbogacić ofertę usług i produktów dla sektora MŚP.

CYFROWA MOC to z kolei filar stanowiący o technologicznej sile Zrzeszenia, którego pierwsze efekty poznaliśmy już przy okazji „Mobilnego przyspieszenia”. Ta strategia będzie kontynuowana ze szczególną energią. Zapewni Grupie jakościowy skok w procesie optymalizacji systemów centralnych oraz automatyzacji działań, obniżenia kosztów infrastruktury informatycznej, narzędziowego wsparcia sprzedaży, uproszczenia procedur czy wreszcie rozwijania  zabezpieczeń związanych z  cyberbezpieczeństwem. W ramach Zrzeszenia SGB nadal będzie rozwijana Security Operations Center, jednostka odpowiedzialna za 24-godzinny monitoring oraz alarmowanie w przypadku pojawienia się potencjalnych zagrożeń ze strony cyberprzestępców.

DOBRO GRUPY to filar ze zbiorem przedsięwzięć, które wspierają współpracę wewnątrz Zrzeszenia SGB, animowanych między innymi przez SGB-Bank SA. W ramach tego filaru powstanie dedykowana sieć obsługi Banków Spółdzielczych SGB, zespoły doradców oraz narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie relacjami.

EFEKTYWNOŚĆ to ostatni, ale równie ważny filar rozwoju SGB. Grupa zamierza obniżyć koszty utrzymania infrastruktury, a także – poprzez centralizację – koszty zakupów. Jednocześnie położy nacisk na wzrosty przychodów we wszystkich bankach Zrzeszenia. Temu ma służyć między innymi silne wsparcie marketingowe udzielane bankom ze strony SGB-Banku SA, spójny system wizerunkowy czy promocja kultury współpracy.

Jednym z celów SGB do 2024 roku będzie zwiększenie poziomu skali swojej działalności o około 20% biorąc pod uwagę coraz efektywniejszą dystrybucję swojej oferty, a także zwiększenie efektywności swoich działań. Grupa przewiduje osiągnąć ROE do 2024 na poziomie 7% .

Siłą SGB będzie lokalność

Wyróżnikiem bankowości spółdzielczej jest doświadczenie – do Banków Spółdzielczych SGB zaliczają się banki sięgające korzeniami do połowy XIX wieku. Od dawna działają one na rzecz lokalnych społeczności i ten właśnie kierunek został w strategii „Otwieramy przyszłość” bardzo silnie podkreślony.

– Banki spółdzielcze pozostaną lojalnym partnerem wielu przedsięwzięć gospodarczych i społecznych na szczeblu lokalnym – zapewnił dziś Przemysław Pilarski, przewodniczący Rady Zrzeszenia SGB. – Wzmocnimy te działania, chcąc nie tylko utrzymać tradycję, ale przede wszystkim po to, by sprostać oczekiwaniom naszych udziałowców i klientów. To część naszej podstawowej misji, zgodnie z którą dostarczamy nowoczesne i bezpieczne rozwiązania finansowe, odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności i służące realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem przyjaznych relacji zbudowanych na wsparciu, edukacji i społecznej odpowiedzialności. Jeszcze niedawno lokalność bankowości spółdzielczej kojarzona była z relacjami z pokoleniem średnim i starszym. Dzisiaj, dzięki oferowaniu rozwiązań opartych o nowoczesne technologie, komunikujemy się z pokoleniami dwudziestolatków i młodszymi. Z zadowoleniem odnotowujemy też coraz większe zaangażowanie w kredyty mieszkaniowe. Nasze placówki są odwiedzane przez młodych ludzi z małymi dziećmi. To buduje wizję realności przyjętych założeń w strategii – stwierdził Przemysław Pilarski

Nowoczesne technologie i najlepszy personel

Celem Zrzeszenia SGB jest koncentracja na klientach, zrzeszeniu, pracownikach oraz efektywnym modelu operacyjnym, którego napędem stał się postęp technologiczny.

– Samo wejście do bankowej ekstraklasy nie jest już dla SGB kluczowym zadaniem. My chcemy być liderami bankowości, dysponować rozwiązaniami technologicznymi, których będą nam zazdrościły inne banki – w tak jasny sposób stawiał sprawę Błażej Mika, wiceprezes Zarządu SGB-Banku SA, odpowiedzialny za „Mobilne przyspieszenie” i proces digitalizacji Grupy. – Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla rolników oraz klientów firmowych i indywidualnych z obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast. Zamierzamy wykorzystywać w możliwie największym stopniu najnowsze rozwiązania technologiczne, budowane we współpracy z naszymi partnerami, tak aby dostarczać rozwiązania najwyższej jakości usług dla klientów, jak i szybkiego wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.

Ważnym elementem strategii „Otwieramy Przyszłość” są pracownicy. Grupa zapowiada wprost: będziemy mieć najlepszych ludzi – ludzi, którzy mają bliskie relacje z klientami, znają ich potrzeby, świetnie realizują swoje zadania doradcze i operacyjne w obszarze budowania ofert, wykorzystania technologii oraz osiągania najwyższych parametrów efektywnościowych.

 – Nie ma i nigdy nie powinno być podziału na lepszych i gorszych klientów – mówił w podsumowaniu swojego wystąpienia prezes SGB-Banku, Mirosław Skiba. – Nie istnieje też podział na klienta banku komercyjnego i klienta banku spółdzielczego. To tak nie działa. Klient wszędzie jest taki sam. Ma podobne wymagania i aspiracje, oczekuje traktowania z taką samą atencją i chce mieć tak samo dobre, najlepsze oferty. Żeby zdobyć jego przychylność, to my musimy się wyróżnić! Być lepsi od konkurencji. Mieć więcej empatii, zrozumienia, ale też – dostarczać klientom najlepszy produkt na rynku. Dać mu taką jakość usług, jakiej nie mają inni.

Zgromadzenie Prezesów Spółdzielczej Grupy Bankowej przyjęło strategię „Otwieramy Przyszłość” zdecydowaną większością głosów bez głosów sprzeciwu. Strategię przedstawił Zarząd SGB-Banku SA, a opracowaną i konsultowaną z całym zrzeszeniem SGB oraz zapewniającym bezpieczeństwo grupy systemem ochrony SSO SGB.

Udostępnij artykuł:
« powrót