Spotkanie Grupy Roboczej dotyczące nowego wymogu nadzorczego WFD – Wskaźnika Finansowania Długoterminowego

11 września 2023 roku, w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie nowo powołanej Grupy Roboczej, dotyczące wprowadzenia dla bankowych portfeli kredytów mieszkaniowych nowego wymogu nadzorczego - Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD)(1).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, polskiego sektora finansowego oraz nadzoru. Zespół roboczy ma charakter konsultacyjny, będzie doradzał UKNF przy opracowaniu docelowego kształtu wskaźnika WFD.

Kwestia kredytów mieszkaniowych, z racji ich znaczenia społecznego oraz pozycji w strukturze bankowych aktywów, wymaga wypracowania rozwiązań, które pozwolą polskiemu sektorowi bankowemu w jak najlepszy sposób ukształtować strukturę aktywów i pasywów oraz w efekcie zapewnić optymalne rozwiązania klientom banków.

W ramach dialogu UKNF zamierza wypracować docelową koncepcję długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych obejmującą między innymi:

  • zdefiniowanie docelowego kształtu Wskaźnika Finansowania Długoterminowego
  • określenie działań w zakresie wzmocnienia rynku listów zastawnych w Polsce.

Aktualnie dobra sytuacja banków pozwala przeprowadzić reformę i wprowadzić WFD, co nie tylko wzmocni jakość zarządzania ryzykiem poprzez ograniczenie ryzyka płynności i ryzyka stopy procentowej, ale będzie również szansą na rozwój krajowego rynku papierów dłużnych i zatrzymanie oszczędności krajowych. 

Mając na uwadze złożoność wprowadzanych zmian, powołana grupa robocza, będzie służyć optymalnemu skalibrowaniu wskaźnika WFD, uwzględniając aktywny udział wszystkich interesariuszy. Według planu prace będą odbywały się równolegle na trzech płaszczyznach tematycznych: 

  • konstrukcji i kalibracji WFD
  • działań w zakresie wzmocnienia rynku instytucjonalnych listów zastawnych w Polsce
  • działań w zakresie wzmocnienia rynku listów zastawnych w Polsce


Galeria zdjęć
______________________
(1) Koncepcja WFD została po raz pierwszy przedstawiona w maju br., a jej założenia są dostępne pod linkiem https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Koncepcja_finansowania_hipotek_82201.pdf

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót