SGB: Dopłaty do oprocentowania z Funduszu Dopłat do Oprocentowania w BGK

SGB-Bank S.A. i zainteresowane zrzeszone Banki Spółdzielcze będą udzielać kredytów z dopłatami BGK do oprocentowania. Dopłaty ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania powstałego w Banku Gospodarstwa Krajowego będą stosowane do kredytów obrotowych udzielonych w PLN, które zaciągną przedsiębiorcy, którzy utracili lub są zagrożeni utratą płynności finansowej w związku z COVID-19. Kredyty będą przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności w celu zapewnienia płynności finansowej.

Wysokość dopłaty do oprocentowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa zaciągającego kredyt, a stosowana będzie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dopłatę do oprocentowania w wys. do 2p.p., natomiast duże firmy mogą liczyć na wsparcie w postaci dopłat nieprzekraczających 1p.p.

Kredyty, do oprocentowania których będą stosowane dopłaty, mogą być zaciągane do 31 grudnia 2020 r.

Kredyty z dopłatami z FDO będą udzielane na podstawie Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa 4.0).

Udostępnij artykuł:
« powrót