Rzecznik Finansowy odpowiada na pismo KZBS

W dniu 26 października br. KZBS skierował pismo do Rzecznika Finansowego dotyczące wniosku o udostępnienie przez banki kopii dokumentów odnoszących się do funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Rzecznik Finansowy po przeanalizowaniu argumentacji przedstawionej przez KZBS wycofał skierowany do banków wniosek. Stosowna informacja do podmiotów rynku finansowego zostanie wysłana niezwłocznie.

KZBS zwrócił uwagę, iż zakres materiałów oczekiwanych przez Rzecznika zdecydowanie wykracza poza uprawnienia wynikające z Ustawy o Rzeczniku Finansowym.

Pismo wysłane przez KZBS do Rzecznika Finansowego oraz jego odpowiedź dostępna jest w zakładce „Dla Członków”. Zachęcamy do zapoznania się pełną treścią przedmiotowych pism.

Udostępnij artykuł:
« powrót