Robert Malinowski: Działamy wyprzedzająco, by sukcesywnie pozyskiwać nowych, zaangażowanych pracowników

Coraz częściej na konferencjach dedykowanych bankowości słychać głosy, że banki, postrzegane do niedawna jako atrakcyjny pracodawca, mają problem z pozyskaniem pracowników. Jak ta sytuacja przedstawia się w Banku Spółdzielczym w Płońsku? – KZBS zapytał o tę kwestię Roberta Malinowskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

„Nie zauważamy spadku zainteresowania zatrudnieniem w Banku Spółdzielczym w Płońsku, co więcej jesteśmy bardzo atrakcyjnym pracodawcą, o czym świadczy m.in. fakt, że w pionie, którym zarządzam, na ośmiu zatrudnionych dyrektorów większość (bo 6 osób), pozyskaliśmy z bankowości komercyjnej. Oczywiście nie spoczywamy na laurach i zabiegamy o swoich potencjalnych pracowników już na poziomie studiów, a nawet szkoły średniej. Od trzech lat realizujemy w Banku program praktyk, angażujemy się również w projekt BAKCYL, który podnosi poziom wiedzy młodego pokolenia z zakresu bankowości i finansów. Mamy już pierwsze sukcesy, w tym zakresie w postaci kompetentnych pracowników, zatrudnionych w naszym Banku. Ostatnio uczestniczyliśmy również w Akademickich Targach Pracy w Ciechanowie, takie wydarzenia są istotne, ponieważ pozwalają nam  nawiązać bezpośrednią relację z naszym potencjalnym pracownikiem, dokładnie określić stanowiska, jakimi dysponujemy w Banku. Zdarza się, że studenci postrzegają pracę w banku jedynie przez pryzmat „okienka bankowego”. Chętnie więc podejmujemy z nimi dialog i przybliżamy im inne możliwości zatrudnienia, chociażby w działach back office Banku z obszaru: bezpieczeństwa, administracji, informatyki czy logistyki. To co dla nas wydaje się oczywiste, nie koniecznie jest takie dla naszych odbiorców, dlatego istotne jest by to jasno komunikować. Dzięki zaangażowaniu z naszej strony, mamy większą szansę na pozyskanie kompetentnych, związanych z Bankiem pracowników. Mimo, że kadra Banku Spółdzielczego w Płońsku jest stosunkowo młoda, działamy wyprzedzająco, by sukcesywnie pozyskiwać nowych, zaangażowanych pracowników”  – mówi Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót