Rekrutacja na III edycję Podyplomowych studiów „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” SGH

Trwa rekrutacja na III edycję Podyplomowych studiów „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” w Szkole Głównej Handlowej, których partnerem oraz współorganizatorem jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Pierwsze dwie edycje cieszyły się bardzo dobrą opinią wśród słuchaczy studiów. Uczestnicy podkreślali zarówno wysoką jakość kształcenia, jak również doskonałe przygotowanie kadry wykładowców oraz praktyków bankowości, którzy otwarcie dzielili się swoim doświadczeniem. Wskazywano także, że zbudowane podczas wspólnej nauki kontakty i relacje to bezcenna wartość dodana studiów i ważny argument do wzięcia w nich udziału.

III edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r. w trybie hybrydowym, tj. prowadzone w kampusie z możliwością uczestnictwa on-line stosownie do możliwości/preferencji Uczestników. Studia trwają 2 semestry.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Liczba miejsc jest ograniczona (maks. 35 słuchaczy). Decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń.

Studia  podyplomowe „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” to przekrojowe spojrzenie na zarządzanie bankiem spółdzielczym oraz wszechstronny i bogaty program merytoryczny dopasowany do realiów funkcjonowania banków spółdzielczych. Dodatkowym atutem są zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków.

DLACZEGO WARTO?
 
Wszechstronna wiedza z zakresu zarządzania bankiem spółdzielczym pozwala na istotne wzmocnienie kompetencji zawodowych i daje duże możliwości na rynku pracy nie tylko wśród instytucji podlegających ścisłym wymogom regulacyjnych, ale także tych, dla których zarządzanie ryzykiem jest jednym z priorytetów.

Studia polecane  są szczególnie dla:

 • kadry zarządzającej,
 • rezerwowej kadry kierowniczej.

CEL STUDIÓW

Celem Studiów jest  kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem bankiem spółdzielczym jako nowoczesną instytucją mającą silne relacje ze społecznością lokalną, funkcjonującą w zmiennym i silnie regulowanym otoczeniu. Wiedza i umiejętności z tego zakresu są niezbędne dla osób przygotowujących się do objęcia funkcji kierowniczych w bankach spółdzielczych, jak i menedżerów chcących zaktualizować swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i praktyków w formie wykładów, warsztatów oraz seminarium. Dzięki pracy zespołowej nad projektem, a także grze integracyjno-strategicznej przewidzianej na początku studiów wzmocnione zostaną umiejętności pracy zespołowej. 

KORZYŚCI DLA STUDENTA

​Jakie umiejętności rozwijają studia? Jakie inne korzyści płyną z ukończenia programu?

Słuchacz po ukończeniu studiów potrafi:

 • identyfikować źródła i czynniki ryzyka oraz sukcesów w działalności banków spółdzielczych,
 • interpretować informacje/dane finansowe związane z funkcjonowaniem banków spółdzielczych,
 • właściwie interpretować i wyjaśniać przyczyny negatywnych skutków podejmowanych decyzji finansowych,
 • wskazać zależności pomiędzy efektywnością a ryzykiem podejmowanym przez bank spółdzielczy,
 • uczestniczyć w pracach nad strategią i wprowadzaniem zmian,
 • prowadzić negocjacje z różnymi grupami interesariuszy,
 • zaplanować prace nad projektem,
 • pracować w zespole zajmującym się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem bankiem spółdzielczym,
 • komunikować się efektywnie ze specjalistami z różnych działów w banku spółdzielczym, banku zrzeszającym i spółdzielczym systemie ochrony.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

​Absolwent studiów:

 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć na Studiach,
 • inicjować działania w zakresie usprawniania procesu zarządzania bankiem spółdzielczym,
 • odpowiedzialnie wypełniać obowiązki zawodowe w zakresie zarządzania bankiem spółdzielczym.

CENA STUDIÓW

Opłata za całość studiów to 8000 zł. Płatność można rozłożyć na kilka rat. Uczestnicy studiów będący pracownikami banków spółdzielczych należących do KZBS mają możliwość skorzystania z 5% rabatu od opłaty za uczestnictwo w Studiach. 

Serdecznie zachęcamy do podjęcia nauki w Szkole Głównej Handlowej. W szczególności polecamy udział w studiach w formie stacjonarnej, ze względu na możliwość nawiązania kontaktów i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z innymi słuchaczami. Taką formę również w większości rekomendują absolwenci dwóch, zrealizowanych już edycji. Z ich wypowiedziami mogą się Państwo zapoznać na naszym  kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=vHQsJDVFowg&list=PLc6Q7tTH5FyUfbIw68wzD9Z5AP-y7H3ni

 

Więcej informacji, w tym szczegółowy program studiów:

https://www.sgh.waw.pl/studia-podyplomowe-i-mba/finanse-i-rachunkowosc/podyplomowe-studia-zarzadzanie-bankiem-spoldzielczym

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót