NBP: Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2020

Polski sektor nieruchomości w 2020 r. został dotknięty ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Jednocześnie szybka interwencja fiskalna i monetarna pozwoliły uniknąć załamania się gospodarki, a popyt na mieszkania pozostał silny. Na początku omawianego okresu kontynuowana była faza zwiększonej aktywności związanej z kumulacją wysokiego popytu w sektorach: budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego i nieruchomości komercyjnych. W II kw. 2020 r. liczba transakcji na rynku mieszkaniowym drastycznie spadła ze względu na restrykcje związane z pandemią, ale też z powodu znacznej niepewności wpływającej na zachowania uczestników życia gospodarczego. Jednak już od III kw. 2020 r. obserwowano powrót wysokiej aktywności na rynku mieszkaniowym.

Również rynek nieruchomości komercyjnych został dotknięty przez pandemię COVID-19, a związane z nią ograniczenia zaowocowały dostosowaniami po stronie przedsiębiorstw, mogącymi mieć wpływ na czynsze i ceny nieruchomości komercyjnych w dłuższym okresie.

Rynek mieszkaniowy w 2020 r. konkurował z budownictwem infrastrukturalnym oraz komercyjnym o ograniczone zasoby pracy oraz środki produkcji, a z drugiej strony doświadczał silnej presji popytowej. W konsekwencji rosły koszty budownictwa oraz ceny obiektów.

Głównymi przyczynami wysokiego popytu obserwowanego w sektorze nieruchomości w 2020 r. były:

  • w budownictwie ogólnym - projekty infrastrukturalne, wspierane finansowaniem
    unijnym,
  • w sektorze komercyjnym - niskie stopy procentowe w strefie euro,
  • w budownictwie mieszkaniowym - czynniki strukturalne, tj. rosnące dochody
    gospodarstw domowych, niedobór powierzchni mieszkaniowej w dużych miastach oraz niski koszt kredytu bankowego.

 

Pełna treść raportu:

https://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/raport_2020.pdf

 

Udostępnij artykuł:
« powrót