Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w III kw. 2019 r.

W III kw. 2019 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 11 565 osób. W tym samym okresie 2018 r. odnotowano 4 295 takich wniosków.

Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w III kw. 2019 r. zdecydowało się 11 517 osób, czyli ponad 90 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonały 10 662 osoby, tj. 92 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 815 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 584 osoby.

Udostępnij artykuł:
« powrót