Konferencja KZBS: Pozyskanie młodych pokoleń konsumentów jako klientów i członków priorytetem sektora. Doświadczenia i dobre praktyki

W ramach inauguracji „Czerwca z Bankiem Spółdzielczym” Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zorganizował 6 czerwca br. konferencję pt. „Pozyskanie młodych pokoleń konsumentów jako klientów i członków priorytetem sektora. Doświadczenia i dobre praktyki”. Podczas konferencji zaproszeni prelegenci i rozmówcy podjęli szczególnie istotny, ale też i niełatwy temat zmian generacyjnych zachodzących w bazie klientowskiej i członkowskiej banków spółdzielczych. Partnerem generalnym konferencji było Biuro Informacji Kredytowej.

Konferencję otworzył Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu KZBS, który przywitał gości, prelegentów i przedstawicieli świata biznesu. W mowie wprowadzającej w tematykę konferencji zwrócił uwagę na fakt, że zmniejszająca się liczba członków banków spółdzielczych jest zjawiskiem niepokojącym, ponieważ spółdzielczy model bankowości jest atrakcyjny wtedy, gdy jest kompletny – członkostwo jest fundamentem powstania i działania banków spółdzielczych. O przewadze konkurencyjnej banków spółdzielczych świadczą przede wszystkim wartości spółdzielcze: solidarność, wspólnotowość, działanie na rzecz społeczności lokalnych. Nie mniej ważna jest atrakcyjna oferta produktowa, ale to przede wszystkim te podstawy spółdzielcze określają charakter i specyfikę działalności banków spółdzielczych. Budowanie poczucia wspólnoty członków, klientów z bankiem i wzajemnego zaufania jest ciągłym wyzwaniem, sensem działalności banku spółdzielczego.

Kolejne wystąpienie należało do przedstawicielki BIK S.A., Małgorzaty Piskorek, Dyrektor ds. Współpracy z Sektorem Bankowości Spółdzielczej i SKOK, która przybliżyła słuchaczom sytuację młodego klienta na rynku kredytowym na tle szeroko rozumianych zmian demograficznych. Obecnie w strukturze demograficznej Polski przeważają osoby w wieku poprodukcyjnym, jest coraz mniej osób młodych, co istotnie wpływa na strukturę bazy klientów instytucji finansowych. Istotnym wnioskiem tego wystąpienia jest również fakt, że młodzi klienci częściej finansują się w formach pożyczkowych niż starsi kredytobiorcy, ale też młodzi generują więcej ryzyka kredytowego. To właśnie młodzi klienci zaciągają w bankach spółdzielczych wyższe kredyty gotówkowe niż starsi klienci.

Następnie uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dr Karola Jachymka z Uniwersytetu SWPS pt. Gen Z i Co. Kim (nie) są młodzi klienci sektora bankowego? Badacz zadał w swoim wystąpieniu pytanie, czy z perspektywy komunikacji marketingowej myślenie o generacjach ma jeszcze sens? Czy może jednak poszczególne generacje: X, Y, Z więcej niż na pierwszy rzut oka łączy niż dzieli? Generacja Z (urodzeni w latach 1995-2010) często postrzegana jest poprzez filtr dość krzywdzących stereotypów, które odnoszą się do następujących etykiet: niedojrzali, non stop zanurzeni w internecie, wirtualni, niespokojni, odizolowani, inkluzyjni, bez dochodów, później wchodzący w dorosłość, posiadający wrażliwe zdrowie psychiczne. Okazuje się, że te etykiety mają znacznie mniejsze znaczenie, a różnice indywidualne są ważniejsze niż perspektywa generacyjna, która może okazać się pułapką myślenia. Cechy indywidualne, np. otwartość na doświadczenie, sumienność, ekstrawertywność itd. okazują się ważniejsze z perspektywy przygotowywania skutecznej komunikacji marketingowej, która – ze wzglądu na dynamikę zmian otoczenia i „niespokojne czasy” (epidemia, wojna, kryzys gospodarczy…) - powinna wykorzystywać wątek oswajania lęku. W takiej komunikacji warto podkreślać atrakcyjne cechy instytucji finansowych, takie jak stabilność i bezpieczeństwo.

Kolejne wystąpienie należało do prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, Wiceprezes Zarządu KZBS, która omówiła wyniki badania ankietowego KZBS przeprowadzonego w maju br. wśród banków spółdzielczych obu zrzeszeń oraz banków samodzielnych: Co robimy, by pozyskać młodych klientów i członków? W badaniu wzięło udział w sumie 218 banków spółdzielczych. W ankiecie pytano m.in. o to, jaki jest zamiennik słowa „spółdzielczość” – zaproponowane przez respondentów odpowiedzi to: współdziałanie, wspólnota, współpraca, przynależność, współudział. Respondentów pytano także o rozwiązania przygotowane przez bank w zakresie pozyskiwania udziałowców, takie jak: cykliczne spotkania, zakładka z informacjami o udziałowcach na stronie internetowej banku, system lojalnościowy, posiadanie listy członków banku i inne. Ankietowani udzielali odpowiedzi także na pytanie o to, co wpływa na zainteresowanie członkostwem w bankach spółdzielczych oraz co według banku stanowi największą wartość dla udziałowca. Proszono także o określenie zaangażowania banków w pozyskiwanie klientów z grup wiekowych 13-17 lat oraz 18-40 lat oraz określenie zakresu współpracy ze szkołami – prowadzenie edukacji finansowej. Respondenci odpowiadali także na pytania z zakresu prowadzonej polityki informacyjnej i sposobów komunikacji z klientami i udziałowcami.

Zebrane dane stały się podstawą do tematycznej dyskusji z udziałem przedstawicieli sektora banków spółdzielczych. Rozmówcy, reprezentujący oba Zrzeszenia oraz bank samodzielny, byli autorami inspirujących refleksji ukazujących złożoność zagadnienia członkostwa w bankach spółdzielczych. Przedstawili także liczne, interesujące inicjatywy realizowane w ich bankach w zakresie pozyskiwania młodych klientów i rozwijania bazy członkowskiej. W panelu dyskusyjnym moderowanym przez Wiceprezes Zarządu KZBS udział wzięli: 

Beata Hamkało – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze 

• Alicja Huczyńska – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie   

• Kamil Jałocha – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie 

• Krzysztof Karwowski – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie 

• Tomasz Klimecki – Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie 

• Jacek Teodorski – Członek zarządu ds. handlowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy

• Waldemar Zieliński – Prezes Zarządu Nicolaus Bank 

W podsumowaniu dyskusji i konferencji podkreślono, że banki spółdzielcze poprzez realizację zadań członkowskich zachowują swój unikalny charakter i jest to niezbywalne dziedzictwo, które należy pielęgnować i rozwijać. 

Jak zapowiedziała we wcześniejszym wystąpieniu podczas XXXIII Walnego Zgromadzenia Członków Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Prezes Zarządu KZBS, Krystyna Majerczyk-Żabówka, prace nad sprawami członkowskimi, w tym nowy model benefitów i aktywizacja członkostwa oraz działania służące popularyzacji i unowocześnieniu modelu spółdzielczego stanowią ważny komponent prac zaplanowanych w KZBS na rok 2023 oraz lata kolejne.

Rozszerzona wersja zapisu wniosków z konferencji ukaże się w „Głosie Banków Spółdzielczych” 3/2023.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót