Pismo KZBS do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

W dniu 28 lipca 2021 r. KZBS skierował pismo do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące potrzeby zintensyfikowania prac legislacyjnych prowadzących do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych pomocy bezzwrotnej udzielanej uczestnikom systemów ochrony z funduszy pomocowych, zgodnie z rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r.

Z treścią pisma można zapoznać się po zalogowaniu w zakładce "Dla członków".

Udostępnij artykuł:
« powrót