Pismo KZBS do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

W związku z przekazaniem do Senatu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druk 303 (zwanej dalej Ustawą), Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zgłosił w dniu 7 stycznia br. swoje uwagi i propozycje.

Z treścią pisma można zapoznać się po zalogowaniu w zakładce "Dla członków" na stronie internetowej KZBS.

Udostępnij artykuł:
« powrót