Piotr Matwiej (1968-2022)

20 września, pierwszego dnia tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł Piotr Matwiej.

„Piotr  był jednym z największych przyjaciół polskiej bankowości lokalnej. Kiedy myślę o Piotrze, przed oczyma mam historię polskiej bankowości spółdzielczej okresu transformacji. Piotr całym sobą w ostatnich kilkudziesięciu latach był człowiekiem, który bez reszty poświęcał się budowie polskiej bankowości w naszych małych ojczyznach. (…) Piotr był też współtwórcą programu działań Rady Konsultacyjnej oraz Konwentu na rzecz Stabilizacji i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej. Nie było tygodnia, nie było dnia, żeby nie zwracał uwagę na szanse, ale czasami na zagrożenia, które dotyczą naszego biznesu” – wspominał Piotra Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na zakończenie pierwszego dnia obrad FLBS. 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i bankowość. Swoją drogę zawodową związał od początku z bankowością spółdzielczą. Najpierw w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim we Wrocławiu, w którym przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej począwszy od referenta po naczelnika wydziału, a potem jako dyrektor w Banku Polskiej Spółdzielczości  w Warszawie. Ostatnio pracował na stanowisku Doradcy Zarządu Związku Banków Polskich, gdzie koordynował prace Sekcji Banków Spółdzielczych pełniąc równolegle funkcję Sekretarza Rady Konsultacyjnej. 

Uroczystości pogrzebowe Śp. Piotra Matwieja rozpoczną się w poniedziałek, 26 września o godz. 14.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ul. Karmelkowej 94 we Wrocławiu.

Źródło: ZBP

 

Krajowy Zwązek Banków Spółdzielczych składa kondolencje

oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Przyjaciołom oraz Współpracownikom.

Udostępnij artykuł:
« powrót