Pierwsze posiedzenie Rady Programowej „Głosu Banków Spółdzielczych”

W dniu 2 września br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej „Głosu Banków Spółdzielczych”. Ze względu na okoliczności epidemiczne spotkanie odbyło się za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji.

Posiedzenie zainaugurowała i poprowadziła Krystyna Majerczyk-Żabówka, prezes zarządu KZBS, pełniąca – zgodnie z Regulaminem Rady Programowej – funkcję Przewodniczącej Rady Programowej „Głosu Banków Spółdzielczych”.

W skład Rady Programowej „Głosu” weszli przedstawiciele banków zrzeszających, systemów ochrony instytucjonalnej, prezesi banków spółdzielczych, członków wspierających, a także przedstawiciel świata nauki. Od września br. Rada Programowa „Głosu Banków Spółdzielczych” funkcjonuje w następującym składzie:

1. Przewodnicząca Rady Programowej – Krystyna Majerczyk-Żabówka, KZBS

2. Pani prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH

3. Pan Rafał Bednarek, BIK

4. Pani Magdalena Waniek, Bank BPS

5. Pan Roman Szewczyk, SGB-Bank

6. Pan dr Sławomir Czopur, System Ochrony Zrzeszenia BPS

7. Pan prof. Michał Jurek, Spółdzielczy System Ochrony SGB

8. Pani Barbara Borowska, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

9. Pani Alicja Huczyńska, Bank Spółdzielczy w Koronowie

10. Pan Krzysztof Karwowski, Bank Spółdzielczy w Szczytnie

11. Pan Dariusz Konofalski, Bank Spółdzielczy w Płońsku

Podczas posiedzenia przyjęto Regulamin działalności Rady, a także przedstawiono charakterystykę oraz najważniejsze fakty i dane charakteryzujące wydawany przez KZBS od 1994 roku dwumiesięcznik. Stały się one także podstawą do późniejszej dyskusji, w której przedstawiono propozycje tematów i zagadnień, które mogłyby uzupełniać najbliższe wydania dwumiesięcznika.

W podsumowaniu spotkania zaproponowano, aby w ramach rozwoju działalności Rady Programowej zorganizować w ostatnim kwartale bieżącego roku tematyczną debatę redakcyjną z udziałem członków Rady Programowej oraz zaproszonych gości, która zostałaby udostępniona szerszemu kręgowi odbiorców.

Udostępnij artykuł:
« powrót