Państwowe odznaczenie dla Artura Adamczyka, Prezesa Banku BPS

Na wniosek Związku Banków Polskich, Minister Rozwoju i Technologii przyznał Arturowi Adamczykowi, Prezesowi Banku BPS, Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Medale wręczono podczas Gali Liderów Finansowania Innowacji towarzyszącej Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców. Okazją do uhonorowania prezesów banków i środowiska okołobankowego z osiągnięciami w zakresie technologii wspierających finansowanie przedsiębiorców oraz rozwoju innowacji był również Jubileusz XX-lecia Polski i polskiej bankowości w Unii Europejskiej.

Medal „Zasłużony dla Gospodarki RP” jest przyznawany w uznaniu zasług na rzecz rozwoju gospodarki naszego kraju. Medalem odznaczane są osoby, których osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły konkretny wkład w rozwój ekonomiczny Polski, w tym w uzyskanie korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii. 

W uzasadnieniu podkreślono, że Prezes Adamczyk:

  • wspierał zaangażowanie Banku BPS i całego Zrzeszenia BPS w dystrybucję Kredytu Technologicznego, który stanowił motor napędowy innowacji w sektorze MŚP;
  • w swych priorytetach stawia na digitalizację obsługi klienta w lokalnych bankach spółdzielczych przy zachowaniu dostępu do jak największej liczby oddziałów i dostępu do gotówki w największej liczbie lokalizacji;
  • w ostatnich latach nadzorował wdrożenia nowych technologii płatniczych dla klientów banków spółdzielczych;
  • nadzoruje projekt, który ma na celu stworzenie Zrzeszeniowej Hurtowni Danych wspólnie z Operatorem Chmury Krajowej;
  • zainicjował prace nad zabezpieczeniem środowiska teleinformatycznego, a pierwszy w tym zakresie projekt Threat Intelligence został powołany w czerwcu 2024;
  • koordynuje prace nad automatyzacją i usprawnieniem procesów operacyjnych oraz wdrażaniem transformacji cyfrowej i technologicznej Banku BPS, z jego inicjatywy rozpoczął się program BPS odNowa.

Gratulujemy!

 

Udostępnij artykuł:
« powrót