GBS Bank: Pani Prezes Bożena Głogowska przejmuje dowodzenie!

Ubiegły miesiąc był dla nas czasem pożegnań. Pora więc na powitania. Zarząd GBS Banku w nowym, całkowicie żeńskim składzie jest już zwarty i gotowy do wytężonej pracy.

Z przyjemnością pragniemy powitać Panią Bożenę Głogowską na stanowisku p.o. Prezesa Zarządu. Do zadań nowej Pani Prezes należeć będzie nadzorowanie wszelkich procesów, jakie zachodzą w naszym banku, a także trzymanie pieczy nad pracą Wiceprezesów, Dyrektorów ds. Analiz Kredytowych oraz Personalno-Organizacyjnych, a także kontrolowanie pracy Kierowników: ds. Zapewnienia Zgodności, ds. Ryzyk Bankowych i Controlingu, Zespołu Teleinformatyki oraz Zespołu Monitoringu. Gratulujemy!

Ta zmiana to nie wszystko. Serdecznie gratulujemy również Pani Wiceprezes ds. Finansów Beacie Malickiej nadzorującej odtąd pracę Dyrektora ds. Rachunkowości, Głównego Księgowego oraz Kierowników – Zespołu Operacji i Rozliczeń oraz Zespołu Restrukturyzacji i Windykacji.

Gratulacje składamy ponadto na ręce Pani Wiceprezes ds. Sprzedaży Jadwidze Szymczak nadzorującej pracę w pionie sprzedaży i czuwającej nad właściwą realizacją obowiązków przez Dyrektorów Oddziałów, Kierownika Zespołu Wsparcia Sprzedaży, a także Specjalistę ds. Reklamy i Wizerunku. 

Życzymy wielu sukcesów, a przede wszystkim satysfakcji z codziennej pracy.

 

Źródło: GBS Bank