PFR ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm

W dniu 14 września 2021 r. PFR udostępnił możliwość składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.

Finansowanie preferencyjne ma formę oprocentowanej i umarzalnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 6 lat. Umorzenie jako finansowanie bezzwrotne ma na celu pokrycie maksymalnie do 75% faktycznej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Wysokość umorzenia nie może również przekroczyć 75% kwoty udzielonej pożyczki.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pfrsa.pl. Formularz określa odpowiednie dokumenty, oświadczenia oraz dane finansowe wymagane w procesie oceny możliwości udzielenia pożyczki. Zachęcamy przedsiębiorców do zapoznania się z Regulaminem Programu oraz instrukcjami wypełnienia poszczególnych dokumentów, dostępnymi na stronie internetowej PFR, co przyspieszy proces oceny wniosków.

Więcej informacji:

https://pfrsa.pl/aktualnosci/pfr-ponownie-uruchomil-tarcze-finansowa-dla-duzych-firm.html?_ga=2.52820264.1236179869.1631698265-156831469.1631698265

 

Udostępnij artykuł:
« powrót