PBS Kwidzyn - Bank z Dobrą Energią

Nasze społeczeństwo z coraz większą świadomością podchodzi do zagadnień ekologii. Odpowiedzialny biznes oraz dbałość o ekologiczny wizerunek poprzez realizację działań proekologicznych to kluczowy i odpowiedzialny kierunek ostatnich lat. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie robi kolejny krok w stronę minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne, a tym samym nieprzerwanie realizuje przyjętą strategię zrównoważonego rozwoju.

ZIELONA ENERGIA:

- „W ubiegłym roku wprowadziliśmy do oferty dedykowany produkt kredytowy na finansowanie inwestycji proekologicznych, aby atrakcyjnymi warunkami kredytowania zachęcić naszych Klientów i ułatwić im wprowadzenie zmian w swoich gospodarstwach domowych. Aktywnie włączamy się też w kampanie informacyjne dotyczące ekologii.

W tym roku postanowiliśmy sami przejść na Zieloną Energię i tym samym dawać dobry przykład innym biznesom. Panele fotowoltaiczne zamontowane w naszych placówkach, obok innych wprowadzanych przez nas rozwiązań to kolejny z celów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Podejmowane przez nas działania wpisują się w szeroko rozumianą politykę ekologiczną, której celem jest stworzenie warunków przyjaznych środowisku. Sami nie jesteśmy na ziemi, wzajemne oddziaływanie środowiska na życie wszystkich istot winno funkcjonować w symbiozie”.   – Prezes Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie, Irena Kopik.

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie zainstalował panele fotowoltaiczne w  Centrali Banku w Kwidzynie, a także w Oddziałach w Gardei, Ryjewie, Gronowie Elbląskim i Sadlinkach oraz filii w Markusach. Dzięki tej inwestycji PBS dołącza do grona prosumentów energii, tym samym realnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

„Inwestycje zakończyliśmy niedawno, minęło zbyt mało czasu aby wskazać stopień oszczędności wynikający z opłat za zużycie energii, ale szacujemy, że Inwestycja ta zwróci się w przeciągu 5-6 lat. W czasach tak wysokiej ceny energii,  inwestycje w tzw. Zieloną Energię to obok aspektu ekologicznego, również znacząca oszczędność kosztowa. Innym działaniem jakie podjęliśmy w ostatnim czasie jest wymiana ogrzewania w części naszych budynków. Tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do centralnego ogrzewania montujemy pompy ciepła.”– Koordynator projektów inwestycyjnych, Karol Wiącek.

 

PAPERLESS i marketing z recyklingu

Jednym z celów strategii zrównoważonego rozwoju jakie wyznaczył sobie PBS jest minimalizacja zużycia papieru. Dzięki wdrożeniu nowoczesnej technologii opartej o blockchain oraz dostosowywaniu procesów do elektronicznej formy zapisu, Bank stopniowo przechodzi na obsługę Klienta w sposób tzn. paperless to znaczy, bez wydruków papierowych.

Elektroniczny podpis odręczny, dostarczanie dokumentów w bezpiecznej, elektronicznej formie to opcja, którą Klienci wybierają z coraz większą przychylnością.

- „Z pozoru niewielkie rozwiązania  mają ogromne skutki dla środowiska, kiedy patrzymy na nie globalnie. Kolejnym małym krokiem w stronę minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko są nasze materiały promocyjne. Od bieżącego roku przechodzimy na materiały drukowane na papierze recyklingowym. Wartość merytoryczna materiału pozostaje bez zmian, jednak korzystając z papieru makulaturowego możemy realnie ograniczać wycinkę drzew. Do podobnych działań zachęcamy wszystkich bo mały gest naprawdę ma znaczenie.” – dodaje Monika Szerszeń, Specjalista ds. produktów bankowych, ubezpieczeń i marketingu.

 

Udostępnij artykuł:
« powrót