Od 1 stycznia 2020 r. nowe zasady udzielania wsparcia kredytobiorcom znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1358), z dniem 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady udzielania pomocy dla kredytobiorców zarówno korzystających z kredytów w złotówkach, jak i w walutach obcych, wypłacanej z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Do kluczowych zmian należą: 

§ podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie do 1402     zł dla osób samotnych i 1056 zł na osobę w rodzinie,

§ zwiększenie comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł,

§ wydłużenie okresu wsparcia z 18 do 36 miesięcy (maksymalnie do kwoty 72 tys. zł),

§ wydłużenie okresu bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu Wsparcia            Kredytobiorców z 8 do 12 lat,

§ obniżenie wskaźnika RdD uprawniającego do otrzymania pomocy (z 60 proc. dochodów do 50 proc.),

§ wprowadzenie mechanizmu częściowego umorzenia środków do zwrotu, w przypadku gdy kredytobiorca dokona spłaty 100 rat bez opóźnienia, 

§ wprowadzenie możliwości wystąpienia przez kredytobiorcę do Rady Funduszu, w przypadku odmowy przez bank przyznania wsparcia – w przypadku uznania przez Radę, iż odmowa przyznania wsparcia była nieuzasadniona, bank płaci za okres, w którym wsparcie mogłoby być pobierane, a nie było,

§ wypowiedzenie umowy kredytu w okresie rozpatrywania wniosku lub weryfikacji odmownej decyzji nie wywołuje skutku. 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót