Numer 4 (2020)

KZBS

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

10 KZBS musi być wspólnym i spójnym głosem środowiska – Piotr Kaczyński, KZBS, Hexa Bank

Wywiad numeru

12 „Wspólnie poradzimy sobie ze skutkami epidemii w sektorze bankowym” – rozmowa z Piotrem Tomaszewskim, BFG

Temat numeru

16 Cyfrowe przyspieszenie w bankowości – Jacek Rapcia, KZBS

21 Cyfrowe technologie jako narzędzia budowania wartości banku spółdzielczego – Jerzy Frydlewicz, Artur Janczur, BPS

26 BS API: duży krok do banku uniwersalnego – Rafał Łopka, SGB

28 JPK w bankowych procesach oceny zdolności kredytowej i monitoringu – Serhij Fuks, Krzysztof Telega, AMA Institute

33 Wygoda i oszczędność czasu dla klientów – wykorzystanie JPK w Banku Rumia Spółdzielczym – Aleksander Borzymowski, Bank Rumia Spółdzielczy

38 Monitoring lokalny vs monitoring globalny – o tym, dlaczego warto spojrzeć z innej perspektywy – Andrzej Zduńczyk, BIK

42 Banki na czele wyścigu do cyfrowej transformacji – Piotr Alicki, KIR

47 Regulacje prawne dotyczące wdrożenia chmury obliczeniowej w bankach – Wojciech Kapica, Wojciech Stawnicki

52 eIDAS w działalności banków spółdzielczych – Małgorzata Kurowska, Sylwester Szczepaniak

Rozmawiamy z…

56 Pierwszy o takiej skali projekt w sektorze bankowości spółdzielczej – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Okiem praktyka

63 Obniżki stóp to ostatni dzwonek do zmian w bankach – dr Marcin Czaplicki

68 Ryzyko stopy procentowej – zagrożenie dla wyników finansowych banków spółdzielczych czy może jednak potencjał do poprawy ich rentowności? – Tomasz Mironczuk, Jacek Rapcia

Prawo

74 Praca zdalna – chwilowa konieczność czy trwała zmiana modelu pracy – Małgorzata Cichosz

Monitoring mediów

80  krajowych

81 zagranicznych

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót