Numer 4 (2018)

GBS 4 2018

KZBS

6 Zdaniem KZBS

8 Działalność KZBS

Temat numeru

12 „Oddolne łączenia – tylko tyle i aż tyle” – rozmowa z Jozefem Miturą, Honorowym Prezesem Banku Spółdzielczego w Brodnicy

18 Synergia w działaniach z Bankami Spółdzielczymi z grupy SGB kluczem do sukcesu SGB-Banku SA – rozmowa z Jarosławem Dąbrowskim, Wiceprezesem Zarządu p.o. Prezesa Zarządu SGB-Banku SA

24 „W Polsce sektor bankowy ma dużą dynamikę innowacyjności” – rozmowa z Piotrem Alickim, Prezesem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej

Raport

29 Karty płatnicze w Polsce – stan na koniec I kw. 2018 r. – Jacek Rapcia

Okiem praktyków

32 Konkurs „Lider ubankowienia” – więcej rachunków dla świadczeniobiorców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Artur Rejmer

36 Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa banków spółdzielczych – Dariusz Kołodziejski

40 Nowe wyzwania podatkowe w bankach spółdzielczych – orzecznictwo, praktyka organów podatkowych oraz zmiany w przepisach – Maciej Przychodzeń

45 Bankowość spółdzielcza w mediach

Wydarzenia

46 Jak weryfikować tożsamość beneficjenta rzeczywistego w ramach procedur AML? – Aleksandra Rączkiewicz

Rozmawiamy z...

50 Laureatami konkursu SKO „Młodzi Mistrzowie Oszczędzania” 2018

Szkolenia

56 Dlaczego warto inwestować w edukowanie pracowników? Oferta szkoleń organizowanych przez KZBS dla banków spółdzielczych – Dorota Okońska

Partnerzy

60 BIK w cyfrowej przestrzeni – Adrian Sędzikowski

64 MovarchDS – czyli jak efektywnie kontrolować i zarządzać treścią wyświetlaną na wielu monitorach – Konrad Dysput

Monitoring mediów

68 krajowych

69 zagranicznych

Z historii bankowości spółdzielczej

70 Fundamenty spółdzielczości bankowej: księdza Piotra Wawrzyniaka wskazówki dla Rad Nadzorczych – Anna Jarmuszkiewicz

77 Z życia banków

82 Mądre głowy powiedziały

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót