Numer 2 (2021)

KZBS

6 Zdaniem KZBS 

8 Działalność KZBS 

Temat numeru

11 Banki mają większe  możliwości transferu zasad zielonej ekonomii na inne  sektory gospodarki – rozmowa  z dr. Mieczysławem Groszkiem  (Polska Bezgotówkowa)

14 Zrównoważone zarządzanie  finansami przez banki  kluczowe dla osiągnięcia długoterminowych celów  agendy ESG – Irena Pichola (Deloitte)

18 Program „Czyste Powietrze”:  Banki mogą zaproponować  klientom bardziej atrakcyjne 
warunki kredytowania – rozmowa z Pawłem  Mirowskim (NFOŚiGW)

Twarze bankowości spółdzielczej

22 Czego nie może zrobić jeden, może zrobić wielu – rozmowa z Niną Schindler  (EACB)

26 Mam nadzieję, że z tego  kryzysu wyjdziemy tylko silniejsi  – rozmowa z Piotrem 
Kaczyńskim (HEXA Bank  Spółdzielczy)

30 Postawiliśmy na współpracę,  nowoczesność i efektywność  – rozmowa z Elżbietą Nowakowską-Akkermans  (BS w Dzierżoniowie)

Okiem praktyka

34 Analiza szans dla banków mspółdzielczych w kontekście Krajowego Planu Odbudowy  i Zwiększania Odporności  – prof. Małgorzata  Iwanicz-Drozdowska,  dr hab. Anna Szelągowska, dr Ewa Cichowicz, dr Elżbieta  Malinowska-Misiąg (SGH)

38 Wygląda na to, że pogłoski o śmierci gotówki były mocno przesadzone  – Jacek Rapcia (KZBS)

44 Efektywne budowanie relacji  banku spółdzielczego  z udziałowcami – Adam Dudek  (BS w Limanowej)

Prawo

48 Ład wewnętrzny w banku spółdzielczym w świetle Rekomendacji Z  – aspekty prawne – Wojciech Kapica, Wojciech  Stawnicki (SMM Legal)

52 Usługi chmurowe  w bankowości spółdzielczej. Perspektywa regulacyjno-kontraktowa – Paweł Szorc  (Kancelaria Maruta Wachta)

56 Najnowsze zmiany w prawie bankowym – Agnieszka Maria Mrozowicka (PKF)

Senior jako klient bankowy

62 Seniora portret własny – jak budować przekaz reklamowy dla klienta senioralnego z perspektywy  psychologicznej  – Sylwia Pawłowska,  dr Paweł Wójcik

Warto wiedzieć: dane liczbowe

68 Konsolidacje i odnowienia kredytów gotówkowych w bankach spółdzielczych i komercyjnych – Sławomir Nosal (BIK)

Partnerzy

70 Wspieramy banki we wszystkich działaniach związanych z oferowaniem ubezpieczeń 
– rozmowa z Piotrem  Gurgulem (SALTUS  Ubezpieczenia)

72 Jak w realiach roku  pandemicznego poradził  sobie rynek kredytowy dla  klientów indywidualnych? – Aleksandra  Stankiewicz-Billewicz (BIK)

77 Dynamiczny rozwój  infrastruktury płatniczej  – Zbigniew Wiśniewski  (Polska Bezgotówkowa)

Z historii bankowości  spółdzielczej

80 Spółdzielczość bankowa w sztuce medalierskiej: Franciszek Stefczyk – dr inż. Hieronim Czerwieniec

82 Prenumerata 2021

83 Recenzje książek

 

Udostępnij artykuł:
« powrót