NBP: Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2022 r.

Na koniec marca 2022 r. znajdowało się na rynku polskim 43,6 mln kart płatniczych, to jest więcej o 370 tys. kart niż na koniec 2021 r. (wzrost o 0,9%).

Podstawową kategorią kart w Polsce pozostają karty debetowe (82,9%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 36,2 mln szt. i w ciągu kwartału zwiększyła się o 486 tys. (wzrost o 1,4%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (11,7%), których łączna liczba wyniosła 5,09 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni I kwartału 2022 r. zmniejszyła się o 88,1 tys. (spadek o 1,7%).

Istotną cechą charakterystyczną na polskim rynku jest dominujący udział zbliżeniowych kart płatniczych. Na koniec marca 2022 r. w Polsce było 40,7 mln szt. takich kart. Na przestrzeni I kwartału 2022 r. liczba kart zbliżeniowych zwiększyła się o 568,6 tys. szt. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 93,4% i była to wartość najwyższa z dotychczas notowanych (w poprzednim kwartale udział ten stanowił 92,9%).

 

Więcej informacji:

https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_01_2022.pdf

 

Udostępnij artykuł:
« powrót