Multimedia

Jacek Rapcia o reformie wskaźników referencyjnych

2023-02-28

„Informujemy banki spółdzielcze o tym co się dzieje w zakresie wskaźników referencyjnych przede wszystkim dlatego, że jest to niezwykle ważny i istotny temat dla całego sektora bankowego. Niektórzy specjaliści, analitycy rynków finansowych twierdzą nawet, że reforma wskaźników referencyjnych to jeden z największych, jeśli nie największy projekt transformacyjny od czasu transformacji polskiej bankowości” – mówi Jacek Rapcia, Doradca Prezesa Zarządu KZBS.

Czytaj więcej »

Michał Krakowiak: Działalność zagraniczna KZBS [VIDEO]

2023-02-09

„Działalność zagraniczna jest bardzo ściśle związana z działalnością legislacyjną KZBS. (…) legislacja dotycząca sektora bankowego, w znakomitej większości, jest tworzona na poziomie Unii Europejskiej” – mówił Michał Krakowiak, Wiceprezes Zarządu KZBS. Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi podsumowującej pierwszy miesiąc działań KZBS w obszarze działalności zagranicznej, które najprawdopodobniej będą miały również kontynuację w kolejnych miesiącach.

Czytaj więcej »

Krystyna Majerczyk-Żabówka: Podsumowanie roku 2022

2023-01-25

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką prezentującą działania KZBS na przestrzeni minionego roku wraz z jej omówieniem, które prezentuje Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS.

Czytaj więcej »

Prezentacje prelegentów - konferencja "Czerwiec z bankiem spółdzielczym"

2020-07-06

Za nami finał kampanii „Czerwiec z bankiem spółdzielczym” w ramach Święta Spółdzielczości Bankowej 2020 - z tej okazji zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami konferencyjnymi prelegentów.

Czytaj więcej »

Activities undertaken by cooperative banks in Poland in relation to COVID-19

2020-04-15

Polish cooperative banks are adapting efficiently to the difficult situation in connection with the epidemic. In order to take care of the safety of their customers and employees, they have introduced many additional solutions to ensure continuity of operation of their outlets. Below we present selected actions taken by cooperative banks in Poland in connection with the SARS-CoV-2 coronavirus epidemic:

Czytaj więcej »

Europejskie banki spółdzielcze w 2018 r. - dane EACB (polska wersja językowa)

2019-11-06

EACB opublikowało przygotowaną na jej zlecenie przez Uniwersytet w Tilburgu (Holandia) analizę sytuacji europejskich banków spółdzielczych w 2018 r. Publikacja zawiera przegląd najważniejszych wskaźników działalności 18 spółdzielczych grup bankowych (zrzeszonych w EACB) w 13 krajach europejskich. Ich wyniki są porównywane z wynikami całego sektora bankowego w tych samych krajach i pokazują, jak ważnymi instytucjami w nowoczesnym społeczeństwie są europejskie banki spółdzielcze. Wśród prezentowanych danych są także dane polskich grup zrzeszeniowych, a podmiotem kooperującym na tym polu z EACB jest KZBS.

Czytaj więcej »