Niezwykły zbiór dokumentów przekazany przez Romana Dawidowskiego, Prezesa BS w Sierakowicach

Maja Markiewicz, KIR

Wideorelacja ze szkolenia KZBS

Ewa Jakubczyk-Cały, PKF Polska (wypowiedź z 9 października 2019r.)

Historia bankowości spółdzieczej

Otwarcie Centrum Historii polskiej Bankowości Spółdzielczej