Konferencja EACB w ramach COOP28: "Finansowanie ekologicznej żywności: Wprowadzanie zmian w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych"

Wydarzenie jest organizowane przez EACB w kontekście Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu („COP28”), która odbędzie się w Dubaju w dniach 30 listopada-12 grudnia. Żywność i rolnictwo, kluczowe sektory leżące u podstaw globalnego przejścia na zieloną gospodarkę, są głównymi tematami dyskusji.

Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2023 r. w g. 15.00-17.00 w trybie online.

Banki spółdzielcze są historycznie powiązane z sektorem rolnym i często są głęboko zakorzenione w społecznościach wiejskich. W tym sensie odgrywają kluczową rolę w finansowaniu sprawiedliwej transformacji. EACB korzysta z okazji, aby zgromadzić przedstawicieli banków spółdzielczych, doradców Prezydencji COP28 oraz ekspertów z sektora rolnictwa i agrobiznesu. Paneliści będą debatować nad przejściem na zrównoważone systemy żywnościowe i niezbędnymi ramami finansowymi, aby to umożliwić, podkreślając działania podejmowane przez rolników, producentów, banki spółdzielcze i inne zainteresowane strony w łańcuchu rolnym. Odniosą się również do napotkanych wyzwań i określą możliwe rozwiązania, aby skierować rolnictwo w stronę bardziej ekologicznych systemów.

KZBS jako Członek Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych serdecznie zaprasza swoich Członków do udziału w konferencji - więcej informacji o możliwości zapisania jest dostępnych po zalogowaniu się w strefie dla Członków KZBS na stronie internetowej KZBS.

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót