Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w IV kw. 2019 r.

2020-01-24

W IV kw. 2019 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęły 11 733 osoby. Najwięcej wniosków w tym kwartale - ponad 4,7 tys. - wpłynęło w październiku.

Czytaj więcej »

Ochrona konsumencka dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami

2020-01-22

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych przez Pakiet Przyjazne Prawo jest rozszerzenie ochrony przysługującej konsumentom na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Czytaj więcej »

Senior aktywny w sieci, ale czy bezpieczny?

2020-01-21

Współczesny senior różni się od babć i dziadków sprzed pół wieku. Dziś 65-latek to aktywny uczestnik życia finansowego, posiada wszystkie rodzaje bankowych produktów kredytowych, a także pożyczki. Najwięcej, bo aż 65,7% wartości wszystkich swoich zobowiązań, starsi zaciągnęli na konsumpcję, spłacają przede wszystkim kredyty gotówkowe i ratalne. Średnie zadłużenie na osobę z tytułu wszystkich rodzajów spłacanych zobowiązań bankowych i pozabankowych to 10 900 zł. Niewykluczone, że część swoich kredytów seniorzy zaciągali on-line, bo jak potwierdzają badania, aż 81% internautów w wieku 60-69 lat korzysta z bankowości internetowej. Osoby z tego pokolenia charakteryzuje jednak niepokojąca cecha: starsi są najbardziej niechętną grupą wiekową, by płacić za swoje bezpieczeństwo w sieci.

Czytaj więcej »

Raport Cyberbezpieczny Portfel 2020

2020-01-19

Jak wynika z najnowszej edycji Raportu „Cyberbezpieczny Portfel 2020” Związku Banków Polskich (ZBP) i Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB), aż dla 59% Polaków liderem w zakresie cyberbezpieczeństwa w Polsce są banki. Te dane choć cieszą to są również powodem szczególnej troski bankowców. W porównaniu bowiem z aż 90-procentowym poczuciem bezpieczeństwa Polaków w korzystaniu z nowoczesnych usług bankowych mogą świadczyć o uśpionej czujności klientów – ostatnim i najważniejszym ogniwie bezpieczeństwa ich pieniędzy.

Czytaj więcej »

Prognozy makroekonomiczne – wyniki ankiety NBP z grudnia 2019 r.

2020-01-17

Ankieta Makroekonomiczna NBP (NBP Survey of Professional Forecasters) jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, tj. analityków sektora finansowego, przedstawicieli placówek naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Badanie odbywa się w ostatnich 2 tygodniach tych miesięcy.

Czytaj więcej »

„Prawo do błędu” od 1 stycznia 2020

2020-01-15

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Kluczową zmianą jest wprowadzenie nowego rozwiązania, tzw. prawo do popełniania błędu.

Czytaj więcej »