Otoczenie sektora banków spółdzielczych

EACB o sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego finansowania

2023-12-08

Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) zasadniczo zmieni krajobraz sprawozdawczości europejskich przedsiębiorstw, ponieważ będzie wymagać od wielu organizacji ze wszystkich sektorów, w tym banków, ujawniania ryzyk i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem w oparciu o Europejskie Standardy Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju zostanie podniesiona do tego samego poziomu, co sprawozdawczość finansowa. Ponieważ nienotowane na giełdzie MŚP nie są bezpośrednio objęte zakresem CSRD, aspekty tego, w jaki sposób te mniejsze firmy mogą przyczynić się do rozwoju zrównoważonych praktyk i w jaki sposób inne firmy, zwłaszcza banki, mogą ocenić zrównoważony rozwój swoich partnerów biznesowych z sektora MŚP, stają się najważniejsze.

Czytaj więcej »

O 255,4% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w listopadzie 2023 r.

2023-12-06

O 255,4% wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w listopadzie 2023 r. – informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wartość Indeksu oznacza, że w listopadzie 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 255,4% w porównaniu do listopada 2022 r.

Czytaj więcej »

Pierwsza konferencja „Future of Payments” za nami. Zapraszamy za rok!

2023-12-04

Zakończyła się pierwsza konferencja „Future of Payments” organizowana przez Fundację Polska Bezgotówkowa. Eksperci ze świata finansów, nowych technologii, nauki, prawa i biznesu rozmawiali m.in. o perspektywach cyfrowych płatności w Polsce, potencjale wykorzystania sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwie. Konferencję zamknęła uroczysta gala, podczas której przyznano nagrody dla innowacyjnych projektów oraz wizjonera rynku płatności. Kolejna edycja odbędzie się jesienią 2024.

Czytaj więcej »

Urzędy coraz bardziej cyfrowe

2023-11-30

Systematycznie z roku na rok przybywa miejsc, gdzie Polacy mogą korzystać z wygodnych i szybkich płatności cyfrowych. Najnowsze wyniki badania Fundacji Polska Bezgotówkowa, przygotowane przez Maison & Partners, pokazują, że w porównaniu z poprzednimi raportami z 2021 i 2022 r. zmniejszył się odsetek osób, które dostrzegają uciążliwości związane z brakiem wyboru metody płatności.

Czytaj więcej »

W październiku br. wzrosła liczba i wartość kredytów dla mikroprzedsiębiorców

2023-11-28

W październiku 2023 r., w porównaniu do października 2022 r., banki udzieliły o 20,1% więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom i na wyższą wartość o 30,0%.

Czytaj więcej »