Otoczenie sektora banków spółdzielczych

NBP: Raport o rozwoju systemu finansowego

2019-11-15

Raport NBP opracowany został przez zespół ekspertów z Departamentu Stabilności Finansowej NBP. Przedstawiono w nim także prawdopodobne scenariusze dalszego rozwoju instytucji i rynków finansowych w Polsce, a w odniesieniu do wybranych segmentów rynku finansowego zidentyfikowano również bariery w ich rozwoju.

Czytaj więcej »

30-lecie polskiej transformacji gospodarczej

2019-11-14

Jakie płyną wnioski z polskiego dorobku związanego z 30-leciem transformacji gospodarczej i 15-leciem integracji europejskiej? Jaki wyłania się model kapitalizmu w Polsce? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy zorganizowanego 13 listopada br. kongresu makroekonomicznego zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii SGH. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Finansów, Parlamentu Europejskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Prezydenta M. St. Warszawy.

Czytaj więcej »

Google od 2020 r. wprowadzi konta bankowe

2019-11-13

Nowa oferta technologicznego giganta początkowo dedykowana będzie jedynie konsumentom ze Stanów Zjednoczonych - informuje Wall Street Journal.

Czytaj więcej »

Seminarium CEDUR pt. „Zadania KNF w związku z nową ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym”

2019-11-13

29 listopada br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie odbędzie się seminarium skierowane do banków spółdzielczych i komercyjnych.

Czytaj więcej »

Big-techy: konkurencja czy uzupełnienie oferty banków

2019-11-12

Duże firmy technologiczne rozpoczynają świadczenie usług finansowych zazwyczaj po pozyskaniu bazy klientów i zbudowaniu rozpoznawalnej marki. Ich wejście do finansów odzwierciedla dużą komplementarność między usługami finansowymi, a ich podstawową działalnością pozafinansową oraz związane z tym korzyści skali.

Czytaj więcej »