Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm w grudniu 2022 r. Newsletter BIK - Mikroprzedsiębiorcy

2023-01-31

W grudniu 2022 r., w porównaniu do grudnia 2021 r., banki udzieliły mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom zarówno w ujęciu liczbowym (-14,2%), jak i wartościowym (-20,0%).

Czytaj więcej »

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w IV kw. 2022 r.

2023-01-27

W IV kw. 2022 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo podjęło 4 859 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 1,8 tys. – wpłynęło w październiku.

Czytaj więcej »

BIK podsumowuje 2022 r. na rynku kredytów i pożyczek oraz prognozuje 2023 r.

2023-01-26

O 13,4 mld zł spadła wartość zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu posiadanych kredytów i pożyczek w porównania do grudnia 2021 r. Mimo, że Polacy w całym 2022 r. zaciągnęli łącznie 143,6 mld zł nowych kredytów i pożyczek, w porównaniu do roku 2021 dynamika wartości sprzedaży większości rodzajów kredytów była ujemna. O prawie połowę spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych (-49,1 proc.). Jedynie sprzedaż kredytów ratalnych utrzymała się na poziomie roku poprzedniego. W 2022 r. wzrosty odnotowały pożyczki udzielone w sektorze pozabankowym zarówno wartościowo (+27,0 proc.), jak i liczbowo (+22,0 proc.). - Wbrew obawom z początku 2022 r., nie wystąpiło zjawisko istotnego pogorszenia się jakości portfela kredytów – zauważa Prezes BIK i przedstawia analizę zjawisk na rynku kredytowym.

Czytaj więcej »

Polska wersja językowa wytycznych EUNB „Guidelines on transferability”

2023-01-24

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie możliwości przeniesienia w kontekście oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do celów strategii przeniesienia (ang. Guidelines on transferability).

Czytaj więcej »

Oszczędne, ale i tak pod kreską. Budżety domowe seniorów

2023-01-23

Nie jest łatwo być seniorem w Polsce. Mimo że niemal dwóch na trzech ogranicza wydatki do minimum, wielu ubiera się w sklepach z używaną odzieżą i sięga po pomoc rodziny oraz znajomych, a także dorabia, to co drugi przyznaje w badaniach, że nie posiada żadnych oszczędności, a nawet zmaga się z kłopotami finansowymi. Efekt? Zaległości najstarszego pokolenia wobec banków, firm pożyczkowych i dostawców usług rosną. 387 tys. osób w wieku 65+ lat ma już 10,7 mld zł przeterminowanych długów – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. W ujęciu regionalnym emerytki i emeryci spłacają swoje zobowiązania gorzej niż reszta mieszkańców na Śląsku, w Małopolsce oraz woj. łódzkim, świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim.

Czytaj więcej »

Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej

2023-01-20

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Czytaj więcej »