Otoczenie sektora banków spółdzielczych

Drugi rok pandemii łaskawszy dla finansów seniorów

2022-01-21

Drugi rok pandemii okazał się łaskawszy dla finansów seniorów. Ich zaległości przestały przyrastać. Na koniec listopada wyniosły 10,2 mld zł, a liczba niesolidnych płatników w grupie 65+ to ponad 383 tys. osób – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK. Powody kłopotów? Przede wszystkim za niskie wpływy i problemy zdrowotne generujące wysokie koszty leczenia, zobowiązania zaciągane z nadmiernym optymizmem, ale też chęć pomocy rodzinie. Rekord zadłużenia należy do seniora z Lubelszczyzny, który ma do spłaty prawie 75 mln zł.

Czytaj więcej »

Bezpieczni w Rodzinie. Ochrona przed wyłudzeniem - najlepszy prezent na Dzień Babci i Dziadka

2022-01-20

Rośnie nasza obecność w cyfrowym świecie, zwłaszcza od czasu pandemii. Trend bycia online objął również osoby w starszym wieku. Analizy z grudnia 2021 r. potwierdzają, że ponad połowa osób (51,4%) w wieku 60 - 74 lata korzysta z Internetu. Część seniorów nie nadąża jednak za „cyfrową rewolucją” – często brakuje im umiejętności poruszania się w sieci, co powoduje poczucie lęku i zagubienia. Poprawienie kompetencji cyfrowych i wyrównywanie wiedzy wymaga ustawicznych działań edukacyjnych, w których nie do przecenienia jest rola młodszych pokoleń, w tym także dorosłych dzieci czy pełnoletnich wnucząt.

Czytaj więcej »

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w IV kw. 2021 r.

2022-01-19

W IV kw. 2021 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 3 921 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale - ponad 1,4 tys. - wpłynęło w listopadzie.

Czytaj więcej »

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2020 roku

2022-01-18

W 2020 roku istotny wpływ na poziom przepływów z tytułu inwestycji bezpośrednich na świecie miała pandemia COVID-19. Według raportów organizacji międzynarodowych spowodowała ona spadek transakcji związanych z inwestycjami bezpośrednimi o około 35%. Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wzrosła jednak w tym czasie o 4% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z decyzji zagranicznych inwestorów bezpośrednich o reinwestowaniu w Polsce zysków wypracowanych przez firmy, w których są inwestorami.

Czytaj więcej »

Inflacja bazowa w grudniu 2021 r.

2022-01-17

Dane NBP: w grudniu 2021 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 5,3 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 8,6 proc. r/r.

Czytaj więcej »

Dodatkowy termin dla MŚP rozliczających Tarczę Finansową 2.0

2022-01-14

15 stycznia br. mija termin rozliczenia subwencji finansowej dla małych i średnich firm (MŚP) w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. W toku weryfikacji złożonych do tej pory formularzy okazało się, że niektóre firmy popełniły w nich błędy, np. załączając niepoprawne pliki JPK, albo nie załączając ich wcale. W związku z tym PFR, w porozumieniu z bankami, wyznaczył dodatkowy termin na składanie korekt/wniosków w dniach 18-23 stycznia br. Umożliwi to korektę poprzez ponowne złożenie wniosku firmom, które popełniły błędy w rozliczeniu oraz ewentualnie złożenie wniosku firmom, które spóźniły się z rozliczeniem.

Czytaj więcej »