Informacja o transakcjach oszukańczych dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w III kwartale 2023 r.

Departament Systemu Płatniczego NBP opublikował Informację o transakcjach oszukańczych dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w III kwartale 2023 r.

Na podstawie zawartych w Informacji danych można stwierdzić, iż:

  • w III kw. 2023 r. nastąpił wzrost liczby operacji oszukańczych ogółem, odnotowano je z użyciem kart płatniczych i poleceń przelewu. Nie odnotowano żadnych transakcji oszukańczych z wykorzystaniem polecenia zapłaty oraz czeków,
  • liczba transakcji oszukańczych dokonanych kartami płatniczymi oraz poleceniami przelewu zwiększyła się w porównaniu z II kw. 2023 r. o 9,0%. Wzrosła także (o 19,8%) wartość takich transakcji. Średnia wartość transakcji oszukańczej w III kw. 2023 r. wyniosła 1 061,3 zł,
  • udziały liczby oraz wartości transakcji oszukańczych we wszystkich transakcjach dokonanych kartami płatniczymi oraz poleceniem przelewu zwiększyły się w III kw. 2023 r. Mimo to, od wielu lat utrzymują się one na bardzo niskim poziomie. Polska jest jednym z liderów w rankingu najbezpieczniejszych krajów w UE pod względem skali oszustw.

Przekazywane przez banki dane o operacjach oszukańczych przy użyciu kart płatniczych dotyczą oszustw dokonanych na terenie kraju i poza jego granicami. Według tych danych w III kw. 2023 r. dokonano 70 002 operacje oszukańcze kartami płatniczymi na kwotę 24,2 mln zł. Straty poniesione przez wydawców kart wynosiły 2,5 mln zł, co stanowiło 10,1% wartości transakcji oszukańczych w analizowanym okresie.

Wśród transakcji oszukańczych przy użyciu kart płatniczych dominują operacje dokonane za granicą kartami wydanymi w Polsce. Operacje te stanowiły 86,5% liczby i 91,7% wartości transakcji oszukańczych. Poza granicami kraju dokonano 60 573 transakcje oszukańcze kartami płatniczymi, podczas gdy w Polsce 9 429. Pod względem wartości odnotowanych oszustw dysproporcja ta była jeszcze większa: transakcje dokonane poza Polską – 22,2 mln zł, a w kraju – 2,0 mln zł.

W III kw. 2023 r. odnotowano 8 747 oszustw przy użyciu polecenia przelewu na kwotę 59,3 mln zł. Straty poniesione przez banki wyniosły ok. 2 mln zł, co stanowiło 3,4% wartości transakcji oszukańczych dokonanych w tym okresie z wykorzystaniem wspomnianego instrumentu płatniczego.

Liczbowo najwięcej transakcji oszukańczych dokonuje się na stronach internetowych oraz w dedykowanych aplikacjach - w III kw. 2023 r. stanowiły one odpowiednio - 57,6% oraz 40,5% wszystkich transakcji oszukańczych dokonanych przy użyciu polecenia przelewu. Nieco inaczej wygląda struktura tych transakcji pod względem ich wartości – 70,2% przypada na strony internetowe, a 23,0% na dedykowane aplikacje.

Pełną informację znaleźć można na stronie internetowej NBP:

https://nbp.pl/wp-content/uploads/2024/02/Informacja-o-transakcjach-oszukanczych_Q32023.pdf

 

 

Udostępnij artykuł:
« powrót