NBP: Inflacja bazowa w październiku 2020 r.

W październiku 2020 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,2 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 3,1 proc. (r/r).

Narodowy Bank Polski opublikował 16 listopada 2020 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w październiku 2020 r. W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,2 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,1 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej.


W październiku 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się nieznacznie do 3,1 proc. r/r (o 0,1 pp. w stosunku do września br.). Do spadku wskaźnika CPI przyczyniły się: spadek dynamiki cen żywności (o 0,4 pp. do 2,4% r/r), w przeważającej mierze na skutek niższej rocznej dynamiki cen mięsa (efekt epidemii ASF) oraz owoców (wzrost podaży w bieżącym sezonie gospodarczym). Wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii w październiku br. obniżył się o 0,1 pp. do 4,2% r/r w wyniku nieznacznego spadku rocznej dynamiki cen towarów (głównie odzieży) przy dalszym wzroście rocznej dynamiki cen usług (przede wszystkim cen ubezpieczeń).

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Zobacz dane o inflacji bazowej [TABELA] »

Udostępnij artykuł:
« powrót